150
Yaaweena amooqia.
aaweena amooqia.
Anutuna naaquqara amaana maqaki mina amooqiaqa.
Mina uriqarara afeeka innaaru nai marina amooqiaqa.
Mifa afeeka ainaina auqoo nara amooqima amaqaaqa.
Mina amiqira uriqararanara amooqiaqa.
Ukeena fuaqaidaqa minannai mina amooqiaqa.
Kaqikaa piripunnannai faqa firaa piripunnannai faqa mina amooqiaqa.
Dukaanaannai faqa idi raida niqoori raqaranannai faqa mina amooqiaqa.
Piripunnannai faqa ufireenannai faqa mina amooqiaqa.
Innee qumiandau qaqama kaqikaa qanda faqa firaa qanda faqa qumaree narisaa narisaa ramoo ramoo idaqa Yaaweena amooqiaqa.
Aiqama naanna faqaa ainaina Yaaweena amooqiaqa. Yaaweena amooqia.