3 JOÃO
João Kata Azagâ Tokalâ Ieto Inweniby
Deus myakâwândy âdy xirâ kata wâgâ tywenizeim awyly iweninribyry nhangahu odaji ieni. Xirâ kata wâgâ tâzedy niweniba myakâwândy iweninribyry, idânârâ enanaji olâ João iweninri, mâkâ toenzepa Jesus inwyneguyly. Awylygue xirâ kata “João igatary azagâ tokalâ ieto” kehonly. Deus itaumbyrylâ xirâ. Xirâ kata iweninribyry Gaioram xirâ kata igonodyly. Koendâ Gaio wâgâ aguely, Jesus xurâem anhekyly wâgâ aguely warâ. Koendâ lâpylâ Demétrio wâgâ aguely. Diótrefes inakanhe anhekyly wâgâ adâkeze lâpylâ olâ.
1
Aguely adaguho
Âyam xirâ kata kâinwenily, Gaio. Jesus Cristo einwânni modo iwymâry urâ. Yataen-ho toenzepa lelâlâ kâinwyneguyly âmâ.
Gaio wâgâ koendâ aguehobyry
Koendâ lelâ idânârâ âmâem ize wawyly, tâwânepa warâ. Deus einwândyly mâinmopa mato ara. Jesus einwânni modo eydâ mato dompyryem xarâ nâedâmo. Yam aguelymo keankâ: “Deus ize ato aiedyly nimowâbyra Gaio, Deus itaumbyry agueho ara adâidyly nimowâbyra warâ” nyguemo. Awârâ kâindatuo, toenzepa kohomaendâ. Toenzepa inanry kohomaendyly, ymery ara kehoem kâinwyneguyly modo Deus itaumbyry agueho ara lelâ aidylymo kely, kâindadyly-ro watay.
Yataen-ho kâinwyneguyly, koendâ kehoem amidâ, Cristo eynynâ kypemugudo âyam IU ise idâypy modo koendâ mâendaenkuhobyry wâgâ. Mâuntuly modo keba wâne, arâlâ olâ koendâ medaenkumo. Arâ amituo, Deus ize atolâ amânhekyly. Taunlo Jesus einwânni modo agâ tâtâdyguyduomo, amânhetyby negatumo. “Koendâ lelâ keankâ Gaioram xina âzedaenkuoly” nyguemo xinaram. Eydâ mato einkâ sakadondylymo-ro watay, idâhomoem âdylâ âundugâ, Deus xurâenlâ mawânkâ aidylymo. Jesus Cristo wâgâ agueze adakobâdaymo, Jesus einwânni modoam keankâ âzeholymo, Jesus einwântânry modoamba. Kurâ Cristo eynynonro modo, myarâ myarâ warâ Jesus wâgâ agueze adakobâni modo kyzemawyadânemo. Ipa atomo eyanmo kiunduly watay, Deus itaumbyry iozeno nhegatudaymo kienmawyadâdylymolâ ise.
Diótrefes, Demétrio warâ wâgâ aguehobyry
Kata xiwenilâ awâtârâ eydâ matodâ Jesus einwânni modoram. Awâtârâ Jesus eynynonro modo iwymâryem tâidyse olâ Diótrefes. Awylygue adâkeho lelâ akaemo indadyse ato, kâinweniby adâkedyzeba. 10 Awyarâ yaindyly-ro watay, âyanmo egatuze urâ, Diótrefes inakanhe aitobyry. Ywâgâ koendâpa anygue. Adâkehogue, inakanhe yedyse. Ywâgâ kulelâba olâ, eagonro modo wâgâ inakanhe anygue lâpylâ. Jesus einwânni modo myarâ idâwâtyby modo tâtyam nigâsedaymba mâkâ. Tonlo Jesus einwânni modo tâtyam ingâsedyzebamo lâpylâ warâ. “Itymoram mâingâsedylymo-ro watay, xina Jesus einwânni modo agâ mâtâdyguyba ise âmaemo” kely eyanmo.
11 Yataen-ho Gaio, koendonro modo aito ara lelâ aikâ; inakai modo aito araba aikâ. Koendâ adâidyly imodânry Deus xurâlâ, inakanhe adâidyly imodânry olâ Deus xurâ keba.
12 Idânârâ koendâ aguelymo inanry Demétrio wâgâ. “Uguondo koendonro mâkâ” kelymo. “Deus itaumbyry oze lelâ adâidyly nimowâbyra.” Koendâ adâkeze lâpylâ urâ iwâgâ; âkealâ auguely awyly tutuze lâpylâ âmâ.
Aguely âdypygueândo
13 Toenzepa âyam kâengatulybelâ urâ, xirâ kata wâgâba olâ auguedyse wawyly. 14 Inepa nhedyse wawyly, âmâ, urâ warâ kydâtunâguedoem.
15 “Pabai, agâ koendâ lelâ Gaio itoem aiekâ. Sakaladâni peba iekâ” uguely Deusram. Idânârâ taunlo ataen-ho modo idaenkuly. Idânârâ atonlo yataen-ho modo kâendaenkulymo lâpylâ warâ.
Xirâ kulâ âyam kâinwenily.