JUDAS
Judas Kata Inweniby
Xirâ kata inwenily Judas nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Judas inweniby Jesus einwânni modoram. Judas Queriote donro keba xirâ iweninri, eagonro uguondo Judas kelygue tâzekeim.
Judas xirâ itainrim modo nhurudyly, iozepa kulâ unâ egatuwâni modoram nâzenokuoba itomoem. Saguhobyry modo ume tumunreim modo tâzenagazeoze myakâwândy arâ lâpylâ ise Jesus Cristo wâgâ iozepa kulâ agueypy modo enagazedyly.
1
Aguely adaguho
Urâ Judas, xirâ kata iweninri, Jesus Cristo emary, Tiago iukono. Âmaemo Deus tynynonroem induakeyby modoram xirâ kata kâinwenily. Tywyneim âmaemo Kunwym Deus xurâem, Jesus Cristolâ nhenimo warâ.
Âynynâmo Kunwym Deusram kâenkadyly, âtyendâmolâ itoem, akaladânimo peba itoem, toenzepa âwynedylymo nhenehon-hoem warâ.
Jesus wâgâ iozepa kulâ unâ egatuwâni modo enagazedo
(2Pe 2.1-22)
Yataen-ho kâinwyneguyly âmaemo. Toenzepa keankâ âdara Deus kâmakely awyly wâgâ âyanmo kâinwenidyze wawyly. Awârâ wâgâpa olâ xirâ kata kâinwenily. Tâlâ mawânrâ Deus tynynonro modo nheinwânkyly nhenomedâdobyry. Awârâ konomedâdobyry modo âdalâ nâdugukeowâbyra. Âurutomoem xirâ kata kâinwenily, Jesus wâgâ ioze lelâ inomedâdomobyry mâinmopa mitomoem, inomedâdomobyry arapa iese kerin-am madagâikeoba mitomoem. Âduaymolâ inokunimo; inokudylymo kulâ awyly mâuntuba olâ âmaemo. Angahumo oday âunârymo tiungukedyzemo, mâuntuba olâ âmaemo. Adâkely umelâ Deus xunârybyry nhugukelymo. “Deus koendonro awylygue, inakanhe aguitobyry xygakeim awylygue warâ, tâwâlâ inakai modo aguiendyly, tâwâlâ âdalâ kulâ aguykeândaynly warâ” kelymo. “Deus eynynonro xina” tâkewâzemo wâne, kewâdylymo kulâ olâ. Jesus Cristo kulelâ kywymâry; mâkâ aguientoem aguehobyry ara adâidysebamo olâ. “Ywâgâ iozepa kulâ unâ egatuwâni modo enagazeze olâ urâ” kewânmy Deus.
Kydamudo israelita domodo aitobyry enanâguewâdaungâ. Egitodâ awylymo ume, enagazenimo amaymba tâmakezemo myakâwândy Deus. Deus tâmakebygueduolâ, toenzepa Israel domodo ewy Deus aguehobyry takazemo myakâwândy. Awylygue myakâwândy Deus tâinwântânry modo ingueânehonwâdyly. Tutuzelâ wâne âmaemo xirâ, mâenanâguehomoenlâ olâ auguely. Idânârâ adaguly iraynâ akaemo anju domodo Deus aguehobyry sakanibyry modo enanâguewâdaungâ lâpylâ. Deus eydâ atodâmolâ myakâwândy, tyeinwândyly ume. Deus tywymâryem awyly izepamo olâ myakâwândy. Deus agâ âzekiba myakâwândy ize awylymo. Awylygue myakâwândy Deusram târâpa âieholymo. Tâtagueim tuhuadaguenry tyameim odaji myakâwândy âjigonoholymo, aunloenlâ korentygue ekâjiwâdybyem awylymo. Târâlâ akaemo typygueba kehoem Deus tânagazenehon-ho saindyly inwânwândylymo.
Enanâguewâdaungâ lâpylâ Sodoma donro modo agâ, Gomorra donro modo agâ, xidadâ mârâdâ iwaguepaom modo agâ warâ aityby. Inakai modo, kywypado modo warâ aiedyly nimopamo myakâwândy. Anju domodo Deusgue tywymâgu izepa atobyry, ara lâpylâ myakâwândy akaemo Deusgue tywymâgu izepa awylymo. Eagâ tohogüin-hobyry lelâba myakâwândy nhynanâguylymo, pekodo modo, uguondo modo alelâ. Pekodo, pekodo agâ, uguondo, uguondo agâ warâmo kulâ myakâwândy. Arâ inakanhe aidylymogue myakâwândy Deusram âzenagazeolymo. Petomâgue myakâwândy iadulymo, adainlymo warâ. Mârâ peto amaymba nâsemaguebamo myakâwândy, myara lâpylâ ise Deus eynynâbaom modo mârâ peto nhâtânry amaymba nâsemagueba awyly.
Mârâ xidadâ anano modo, “Adâiseba itaungâ” tâkehonly umelâ aitomobyry ara lâpylâ asaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo Deus enudâba kulâ aidyly. Warâ aguelymo: “Xina anhekyly koendâ lelâ awyly, Deus nenehom xina nhâenkyem” kelymo. Kewâdylymo kulâ olâ. Awylygue âdaunlo modolâ nhynanâguylymo; aituo pylâ tâwâlâ kulâ inakanhe idylymo-ro warâ. Awylygue tywymâry modo aguely neinwâmpyra awylymo. Deus pymâ imâsedo kuru aguely neinwâmpyra awylymo. Anju domodo nhunâguedylymo warâ. Anju domodo iwymâry, anju Miguel, asaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo ara âdalâ kulâ aguepa myakâwândy. Diabu niwykeba myakâwândy. Miguel, Diabu warâ myakâwândy ânguy Moisés eguepybyry sodoem ini awyly wâgâ âjihogulymo. Ton-honre myakâwândy Miguel, âdylâ adientoem, Diabu niwykeba olâ myakâwândy. Warâ myakâwândy aguely: “Satanás, ioze inkâba awârâ amidyly. Deus ise agâ agueim, urâ mâkeba” kely.
10 Asaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modoma tiuntudânry modo tywykeze. Ânguydo imeom wâne adienkylygue nâpaunzebyra, adiendyse tatolâ anhekylymo, myara lâpylâ asaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo ize tatolâ anhekylymo Deus ize ato keba. Awylygue ise Deusram âzewentâolymo; xypyry etay âzenagazeolymo warâ. 11 Kaikâlâ ise asaemo ize tato kulâ aieni modo, Caim ara. Dinheru wâgâ kulâ âtynanâni modo, Balaão ara. Corá aimâmy myara lâpylâ aidylymo. Deus israelita domodo iwymâryem induakeyby Moisés tywymâryem izepa myakâwândy Corá; awylygue myakâwândy Moisés idueryem idyly. Awylygue myakâwândy Deus, Corá iguehoem anhedyly.
Arâ lâpylâ ise “Deus eynynonro urâ” kewâni modo, kewâdyly kulâ-ro waunlo modo aiehowâdyly. 12 Âmaemo Jesus eynynonro modo âjigue mâwinduatomoem, tâpyneze mawylymo mâenehon-homoem warâ mâtâdyguyhomobyryam tâtâze akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo, agâmo âwinduase. Tywykenry duay tywykeim emyenro akaemo. Tywypazeba kehoem tâzenanaym toku ikaji idylymo. Kaneru etaynrim modo wâne, turâem koendonro adientay, kaneru nepyramo myara, akaemo tâwâlâ on-hondylymo, âkelo olâ niompyramo. Eunu tâmyguyneim kopâem ihugueim emyenro akaemo; ihugueim ara wâne sapezenruam tadahoze olâ nihugueba itoem. Âkealâ konomedâdomo tynwânwânse kurâ; konokudylymo kulâ olâ. Nady ewisely kinwânwânkyly, newiseba olâ, waunlo emyenro akaemo. Mârâ se iwindy agâlâ tojionkeoze, iladoem myara ise akaemo iozepa enomedâni modo iguelymo, Deus agâpamo ise typygueba kehoem.
13 Parutabâ sahugânu ton-honreim ara kehoem akaemo. Sagunu onwa tâese mârâ sahugânu, todopâday olâ iwyku sagunu wâgâ tâxiânze. Arâ lâpylâ akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo, âdykâ takadomobyrydâ, kywypado modo, inakai modo warâ kehoem anhekylymo. Ximukâ kau wâgâ tâjidy xugukerim emyenro akaemo. Mârâ ximukâ aunlo tânuagaenze adakobâni modo watay, tuzase. Arâ lâpylâ ise iozepa kulâ unâ egatuwâni modo, Deus eydâ atoam kainlânehomba awyly. Âji tyameim kehoem aienibyryenlâ Deus, akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo ejidyem. Târâ ise Deusram aunloenlâ âzenagazeolymo.
14-15 Saguhoem Enoque adâkezelâ myakâwândy akaemo iozepa kulâ unâ egatuwâni modo wâgâ. Tâlâ tawyly umelâ myakâwândy Enoque, iwerâ aitaynrim modo wâgâ aguely. Warâ myakâwândy aguely: “Wayam waunroem Kywymâry âetuo, eanjury modo eagâ âese, tapâguely ekimo ise-ro warâ. Ilâem ise kurâdo modo âda tiendyly wâgâ aguely. ‘Yagonroenlâ ise âmaemo’ keze tynynonro modoram. Tâinwântânrybyry modoram olâ, ‘Yizepa mataunaguynre. Ize wato ara aityby mâkeba âmaemo. Ywykewânmo, unâguemâmo warâ. Iwague ise ydâpa mawylymo’ keze” kewândymy Enoque. (Adãogue tydamudogueim myakâwândy Enoque*.)
16 Alâ akaemo konokudaynrim modo ilahuru Deus agâ, anhekyly modo izepa tawylymogue. Alâ inakanhe adâidyse tato anhedylymo. Tadaloenly keduonro akaemo; âdypeom modo wâgâ, pymâ domodo wâgâ warâ koendâ aguelymo, âdylâ tienmakehomoem kulâ.
Kydâturudo
17 Yataen-hodo, Pymâ Jesus Cristo tunâry egaturin-em induakeyby modo aguehobyry kâzenanânehonwâdaundâ. 18 Wakewânmomy: “Xypyry etaji idyly-ro watay, sainse lâpylâ Deus âwankuem ieni modo; einwânni modo âwankuem iesemo lâpylâ warâ. Deus eynynonro keba ise akaemo. Awylygue ise idânârâ inakai adiendyse tato anhedylymo” kewânmo. 19 Jesus eynynonro modo âjizepa itomoem aienehonrim modo wâgâ myakâwâm aguelymo. Idânârâ inakai modo tâpaunzedo, adyese lelâ akaemo konokuni modo. Eagâmo inkâba Deus Ispiritury.
20 Earamo tâiseba itaungâ, yataen-hodo. Ago lelâlâ Jesus einwânsezedaungâ, koendâ kehoem Jesus wâgâ âsenomedâzezedaungâ warâ. Deus agâ amyguedaymo, Deus Ispiritury amyguehomoem nhuduhobyry aralâ Deus agâ aguewâtaungâ. 21 Deus âwynedâmo awyly kâzenanânehonwâdaundâ. Kywymâry Jesus Cristo odopâdyly tânuenzelâ itaungâ; aunloenlâ ise eagâ kydawyly. Kytyendâ tawylygue ise Jesus tagâ kyedyly.
22 Tâlâ âduaymo ton-honremba kulâ Jesus einwânni modo. Awylygue tâinwânse, neinwâmpyra warâ awylymo. Akaemo modo tytyenzelâ itaungâ, eon-hondâdaungâmo warâ, koendâ nheinwântomoem. 23 Âdylâ peto onwanji ihuguezeajiom tâmaegoze kehoem manwâdylymo wâne, myara inepa kehoem eagâmo aguewâtaungâ, eon-honrumo xuduwâtaungâ, Jesus koendâ nheinwântomoem. Iozepa enomedâni modo tytyenzelâ itaungâ. Tonomeguelâ olâ itaungâ, inakanhe aitomo ara amipyra mitomoem. Inakai kulâ akaemo nheinwânkyly, anhekyly warâ, âtâ tâjiwogonro itânzeyby ara. Mârâ itângu izepa mawylymo, ara lâpylâ akaemo iozepa enomedâni modo aito izepa itaungâ.
Koendonro awâkâ Deus
24 Warâ inanry auguely, Deus agâ augueday: “Koendonro lelâlâ âmâ xina agâ. Tâenselâ âmâ, Satanás xinaram ‘Aiekâ’ keho xina aniempyra awyly. Toenzepa ise xina iomaru, xina mâenkaunâduo. Eydâ matoam xina idâhoem amiendâ, tâwentâzeba âyam xina saintoem. Âwâkuru, on-honru warâ ese xina. 25 Âmâ lelâ Deus, ânguy imyenro lâpeba. Xina etaybyay Pymâ Jesus Cristo iguehobyry wâgâ xina mâenmakely. Koendonro lelâlâ âmâ. Imyenro koendonro lâpeba. Âmâ ton-honreim kuru. Âmâlâ idânârâ xutuim. Arâlâ âmâ iwerâ. Aunlolâ ise âmâ. Âkeá lelâlâ xirâ xina agueho” uguely Deusram.
Alâ kulâ ise âyanmo kâinwenily.
Judas
* 1:14-15 Gênesis 5.3-24 warâdâ aguely. Saguho uguondo Adãogue tydamudogueim merâ Enoque. Jarede imery myakâwândy mâkâ. Maalalel imery myakâwândy Jarede. Cainã imery myakâwândy Maalalel. Enos imery myakâwândy Cainã. Sete imery myakâwândy Enos. Adão imery myakâwândy Sete.