TITO
Paulo Kata Inweniby Titoram
Xirâ kata wâgâ inwenily Paulo nhangahu odaji iemâmy Deus. Awylygue Deus itaumbyrylâ xirâ Paulo inweniby. Judeu keba myakâwândy Tito, Jesus einwânnipyryem olâ myakâwândy. Paulo eataen-ho, emawyadâni warâ myakâwândy, âji iwaguenodâ Jesus xunâry egatuze awyly ume. Ilha Cretadâ myakâwândy Tito âxiânly, târâ Jesus einwânni modo iwymâry modo tinduakehoem, tonomedâdoem warâ.
Xirâ kata wâgâ Paulo tywenize Jesus einwânni modo iwymâry ewanu wâgâ. Âdy wâgâ Tito nhenomedâdo awyly adâkeze; âdara aidylymo awyly wâgâ adâkeze warâ.
Xirâ wâgâ kiuntuly, Jesus eynynonro modo, iozepa kulâ unâ egatuwâni modo neinwâmpyra itomoem, Jesus tyeinwândyly iraynâ inakanhe adâitobyry anientombyra itomoem warâ.
1
Aguely adaguho
Urâ Paulo xirâ kata âyam iweninri, Tito. Deus emary urâ. Jesus Cristo ingonotybylâ urâ, unâ iozeno turâem Deus induakeyby modoram kâengatuhoem, nheinwândylymo koeon-honwanâdoem warâ. Arâ ise nhutulymo ize ato ara adâjidyly.
Tyeinwândylymogue aunloenlâ eagâ tâidyly inwânwândylymo. Onro, kau warâ tiungudyly iraynâ warâ myakâwândy Deus aguely: “Aunloenlâ ise ynynonro modo yagâ awyly” kewândymy. Kewâdyly kulâ waunlo mâkeba Deus; adâkehobyry adyese lelâlâ. Awylygue eagâ ise kydawyly kiuntuly. Adâkeho odaji ituolâ myakâwâm Deus âdara kâmakely awyly nhutuen-honly, yam âzegatuoly warâ. Kâmakeim Deus aguehobyryem urâ pylâ egatuin-ro warâ.
Idaenkuho xirâ kata, Tito. Ymery ara kâenkyly âmâ, Jesus wâgâ augueduo mâinwântobyry wâgâ.
Âynynâ Kunwym Deusram, Kâmakerim Cristo Jesusram warâ kâenkadyly, koendâ mâzehohoem, akaladâni peba itoem warâ.
Cretadâ Tito ewanopyry
Târâ ilha imâsedo Cretadâ watay, Jesus einwânni modo duay agânhekyly kâenwanikeba wakynre. Âmâlâ olâ ise ewanikeim, Tito. “Jesus einwânni modo ewy ise pymâem tuduakezeim iwerâ. Idânârâ xidadâ modo odakâ Jesus eynynonro modope ato ara enomedânimo pymâ iduakegâ” uguelâ âyam. Awâtârâ watay, âdaunlo pymâem ini awyly wâgâ âyam auguelâ. Auguehobyry ara aikâ. Koendâ lelâ aini ise, Jesus einwânni modo iwymâry, ânguy iwâgâ âdakepa itoem. Ohogüimby-ro watay, tokalelâ iwydy nidâ. Jesus einwânni modo iwymâry imeom Jesus neinwândâmo, âdalâ kulâ anipyra nidâmo lâpylâ warâ.
Deus ewanulâ ise Jesus einwânni modo iwymâry anhekyly. Awylygue koendâ lelâ anidâ, “Inakanhe aidyly” kehoemba itoem; adâkehobyry lelâ aidyse ato waunlo keba; inepa kulâ iewiâpani keba; toku ikaji ini keba; tâdâjitoguyly keim keba; toenzepa dinherupe, âdydo imeompe warâ tâidysedonro keba; âxigodo saintuo, tâty odaylâ ejitâni, kurâ domodo tienmawyadâdyzedo; koendonro lelâ adiendyly wâgâ tunâgueim, adâidyly, adâkely warâ xuturim, âdalâ kulâ aini keba; Deus ize ato ara lelâ aini; âwâlâ âjimanâni; Jesus unâry tyam egatuyby âkeá lelâlâ awyly einwânni warâ nidâ. Arâ mawânkâ ise xirâ unâ iwâkuru nhegatuday, kurâ domodo nheinwântoem ingüizeândyly. Iozepa kulâ unâ egatuwâni modo watay, koendâ nurudâ, arâ ise iozepa kulâ adâkely awyly nhutulymo.
10 Toenzepa mawânkâ kurâ domodo tywymâry modo turudyly tindadysebanro modo, judeu domodo aunlo kuru tâzewenry timodyzebaom. Awylygue tienomedâday âdalâ kulâ aguelymo, ânguy koendâ ieni keba aguehomo. Tunârygue kurâdo nhenokudylymo kulâ warâ. 11 Âdalâ kulâ nhenomedâdylymogue toenzepa tâjiunwym, tâjise, tâjimery warâ enagadubadylymo. Âdykonlo iozeno, iozepaom warâ awyly nutuba idylymo. Idinherurumo tienmakehomoem kulâ mawânkâ arâ aguelymo. Warâ kulâ aidylymo. Aguelymo kâzeinwântaundâ. Arâ nhenomedâdylymo sainwâtaungâ, kewâdylymo kulâ mawânkâ. 12 Cretadâ enomedâni modo ewy aguewânmy Creta donro modo wâgâ: “Konokuni kulâ asaemo Creta donro modo! Ânguydo imeom iewiâpadyby ara kulâ asaemo. Toenzepa idolagumo, tâsewanidyzebamo pylâ-ro waunlo asaemo” kewânmy. 13 Âkealâ myakâwâm aguely-ro warâ. Jesus wâgâ iozepa kulâ unâ egatuwâni modoram ton-honre aguekâ, kewâdyly kulâ waunlo modo, Jesus wâgâ ioze aguenri lelâ nheinwântomoem. 14 Eyanmo aguekâ, judeu domodo unâ nhugutyby einwândyly inmohomoem, iozepa kulâ unâ egatuwâni modo agueho aniempyra itomoem warâ.
15 Deus lelâ kieinwântuo, âdy tâinzenry lâpeba, âdy adyesenrylâ peba warâ. Jesus kieinwâmpyra kurâ watay olâ, âdy koendonro peba, kânanaji. Jesus eynynâbaom modo inakanhe adâidyly-ro watay, koendâ adâidyly enanajimo. Koendâ adâidyly-ro watay, inakanhe adâidyly enanajimo. Idânârâ tâpaunzedomo inakanhe awylygue, adientyby wâgâ nâjityembyramo warâ. 16 “Deus eynynonro xina” tâkezemo wâne, iozepa kulâ olâ nhenomedâdylymo, koendâpa aidylymo, aguelymo warâ. Arâ awylymolâ; Deus eynynonro keba awylymo enehorim. Deus aguehobyry neinwâmpyramo. Izepa ato kehoem anhekylymo. Âdy koendonro adiendysebamo, aiedyly nutubamo warâ.