2
Koendâ adâjito modo xutuho
Deus wâgâ unâ tâinwânseim iozenogue lelâ enomedâgâmo, Tito. Agaityom modo xurukâ: “Toku ikayba itaungâ. Koendâ lelâ aitaungâ, âwankuem tyeseba mitomoem. Âwâlâ âjimanâdaungâ. Ton-honre lelâ Jesus einwântaungâ, iwâgâ iozepa kulâ enomedâdo mâinwâmpyra mitomoem. Idânârâ kurâdo iwynedaungâ. Jesus einwânniem mawylymogue mâzenagazeoduomo kulâ Jesus mâinwâmpyra tâiseba itaungâ” kekâ agaityom modoram.
Aripido lâpylâ warâ xurukâ: “Deus ize ato ara lelâ aitaungâ, Jesus tâinwânse mawylymo mâenehon-homoem. Ânguy kâdunâguedaundâ. Toku ikayba itaungâ. Koendâ pekodo iwelo ohogüinze modo xurutaungâ, tuso agâ, tymery agâ warâ koendâ itomoem, âwâlâ âjimanâdomoem, eagonro uguondoram nâdynanâoba itomoem, tynepa itomoem pekodo ewanu aiese, tâty oday koendâ lelâ itomoem, tuso ‘Aiekâ’ kehobyry anhetomoem. Warâ xurukâmo, ânguy Deus itaumbyry wâgâ inakanhe aguepa itoem” kekâ aripidoram, Tito.
Uguondo xutuwâdyby modo, salokuzenomo modo warâ xurukâ lâpylâ: “Âwâlâ âjimanâdaungâ” kekâ eyanmo. Tito, âmâlâ koendâ lelâ aikâ lâpylâ, amito ara lelâ Jesus einwânni modo aitoem. Jesus wâgâ unâ mâengatuday, koendâ lelâ aguekâ, tâwankunremba warâ. Ioze lelâ aguekâ, ânguy âunâguebyra itoem. Âduerydo âpybazeze, âdy âunâguedomo peba awylygue, Jesus einwântaynrim modo tiunâguedo peba awylygue warâ.
Tâwanuneim modo xurukâ: “Eagâ iwanomo âwankuem kâietaundâ, einwântaungâ warâ. ‘Aiekâ’ kehobyry aietaungâ, tylahureba. 10 Eagâ iwanomo isejiguy kâzemagazedaundâ. Koendâ isejiguy nhontaungâ; koendâ ewanuem aitaungâ warâ. Koendâ lelâ amituomo ise eagâ iwanomo âwâgâmo koendâ aguely, âDeusrymo mâinwânkylymo wâgâ koendâ aguely warâ” kekâ tâwanuneim modoram.
11 Idânârâ agâ koendonroem tawyly enehonwâm Deus, awylygue ise einwânni modo âsemaguely. 12 Kagâ koendonro tawylygue, Deus konomedâdyly izepa tato aiedyly kinmohoem, Deus ize ato agâ âseinwândânry modo aiedyly kinmohoem warâ. Konomedânibyryem âwâlâ kydâjimanâdoem, koendonro aguientoem, ize ato lelâ aguientoem warâ, 13 toenzepa kuomaro, Jesus Cristo odopâdo kienuendyly ara. Tynwânwânse kurâ kyDeusry imâsedo, kâmakeim warâ. 14 Tâwâlâ ize tawylyguelâ myakâwâm Jesus âtuly tyiguehoem, inakai amaymba kâmakehoem, inakanhe aguitobyry xygakeze, xurâem kitoem. Koendonro, ize ato lelâ warâ aguiendyse kitoem myakâwâm iguely.
15 Tito, xirâ âyam auguewâtobyry modogue mâunrudysemo wawyly. Iomazeângâmo ton-honre lelâ Jesus nheinwântomoem. Deus wâgâ amyguely tindadysebaom modoram ton-honre aguekâ. Ânguyram amygueho âwankuem kâieneho, Tito.