6
Mepɨ́áábójcatsíñe
Aane tsaate ámúhadítyú ímítyúné pañévú mújtáhajchíí mépɨáábó ditye tsiiñe iímíjpyetéki. Árónáa ihdyu ímíñeúvú chooco méuwáábó diityéke. Ááne téɨɨbúwá meíjcyá ámuháyéjuco tehdu meíjcyátuki. Ehdu mépɨ́áábojcátsí múhdurá ámuha meícyahíjcyánéhjɨtu Críjto ímillédú ámuha meíjcyaki.
Muurá iiye ɨ́htsutúmé iíjcyane ɨ́jtsúcunúmeímyé tsíjtyeke ɨpɨ́áábóíyónéhjɨ éllevu íjcyatúmé állímyeíhi. Cáhawáá ihdyu ámuha tsáápiitsa métsúúraméí Críjtoke ámuha meúraavyémé tsaímíyé meíjcyáíyóneri. Árónáa ihdyu tsá múu ɨ́jtsúcunúmeítyú tsíjtyé ehnííñevu ímí iíjcyane. Muurá ijcyánéi pámeere ímityúné meméénuhíjcyáné meméénújúcóóítyuróne.
Áhdure ámúhakye o néé íñe Píívyéébé ihjyu ámúhakye úwáábohíjcyámeke ámuha mepɨ́áábo panévatúré ɨ́ɨ́ne tájpí ditye íjcyáíñetu.
Aame tsá múu állímyeítyúne. Méɨ́jtsámeídí Píívyéébe wáájácúityúné ímityúné ámuha meméénuhíjcyáne. Muurá ímityúné méénuhíjcyámeke tééne áhdovu ájcúiíbye. Aame ílluréjuco wágóóóveíñé iímillédú ícyahíjcyáme. Áánetu Píívyéébé Apííchó meke túkévéjtsóné pañe meícyahíjcyámé méújcuú múijyú medsɨ́jɨvéjúcóóítyúne bóhɨ. Áánéllii metsu óóchevélletúmé ɨ́mɨáánéré meméénuhíjcyaki. Ehdu muurá ɨ́mɨáámé meíjcyáhajchíí tééne áhdó tsaímiyéjuco meíjcyaíñe. 10 Áánéllii metsu pamévamáyé ɨ́mɨááméré meíjcyaki. Tsá Críjtoke mecáhcujtsómé tsané nahbémú meíjcyame ímityúné medárɨ́ɨ́véjcatsíítyuróne.
Páávaro pítyajcóne
11 Aane íñe ámúhakye o pítyajcóné ooréjuco páñetu o cáátunúne. 12 Muurá eene tsaate Críjtoke úraavyémé tééné hallútú diityéké tsijtye ímítyú ɨ́jtsúcunúíyónélliihyéré ámúhakye táúhbahíjcyá ámuha mekíhdyahɨ́rótsámeíki. 13 Árome muurá tsá panéváré teene taúhbaju nénehjɨ méénuhíjcyatúne. Muurá íllure imítyájkímyeí ámúhakye téénevu táúhbahíjcyáme. 14 Áánetu ihdyu tsá o ímílletú ɨ́ɨ́nerí o mítyájkímyeíiyóne. Apááñéré ihdyu ímí ó ɨjtsúcunú mewájyuríi Críjto páwachékevu dsɨ́jɨ́véébeke o cáhcújtsónéllii táimítyú táhallúrí íjcyájúcootúne. Aabe tééné pañe o íjcyájúcóótúnéllii ténejcútú ó ijcyá dsɨ́jɨ́veebédu. 15 Ahdícyane tsá muhdú tene néétu mekíhdyahɨ́rótsámeítyúne. Áhdure mekíhdyahɨ́rótsámeíyóné tsá ɨ́ɨ́netú meke pɨ́áábotúne. Áánetu ihdyu Críjtoke mecáhcujtsómé tsíhdyuréjuco mecápáyoovéné meke pɨ́aabóhi. 16 Aane óvíi Píívyéébe meke ɨɨ́daatsóllédú íjcyaabe pámeere pahúlleváré ihñéjté íjcyámema ámúhakye pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcya muhdú ámúhakye o úwáábohíjcyádu.
17 Óvíjyacóóné ámuha oke múhdurá medárɨ́ɨ́vehíjcyáne. Muurá íñe Máavyéjuube Jetsocríjtoke o cáhcújtsóné hallútú oke ditye méénuhíjcyáné matyáwááné tájpííyi íjcyánetu méwaajácú dííbyé wákimyéi múnáajpi o íjcyaabe ɨ́mɨááné ámúhakye o néhijcyáne.
18 Ahdícyane óvíi dííbyeréjuco ámúhakye pámeekéré panévatu pɨ́aabóne. Áyu tehdújuco.