EPÉÉTSIO
Éépetsórí íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo íñe Páávoro íhyaamɨ ó caatúnú elle ámuha Éépetsórí meíjcyame Jetsocríjtoke meúráávyéme éllevu Píívyééberée dííbyedítyú íjcyáné uwááboju o úwáábóiñévú oke pícyoóbe. Áámeke óvíi ámúhakye pɨ́áábohíjcyamútsí ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Críjtoke mecáhcújtsóne áhdo
Ahdícyane ihdyu óvíi Máavyéjuube Jetsocríjtój Caani Píívyéébeke méduurúváhi. Muurá ímí Máavyéjuube Jetsocríjtoma meíjcyámeke tsaímíyé níjkyéjɨtu panévatúré pɨ́áábohíjcyaábe. Tsúúcajátújucóhjáa ííñujɨ́ɨ iípívyéjtsótúné ɨhdéjuco dibye wábyujtsóné Jetsocríjtoj tééveri meke iújcúmeke iímíbájchoíñé méimítyú máhallúrí iíjcyájúcóótu dííbyeéjté meíjcyame ɨ́ɨ́netú menéétsámeítyuki. Mítyanéhjáa meke íwájyúnéllii ɨ́jtsámeííbyé dííbyej tééveri meke ipájtyetétsómeke ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́medíyéjuco idílloíñe. Ahdújucóo dibye meke tsɨ́ɨ́mavámé dííbyeéjté meíjcyane dibyéhjáa méhdityu ɨ́jtsámeídyújuco. Áánéllii paíjyuváré dííbyeke méduurúvahíjcyá ávyetáa méhdi ɨɨ́dáátsóvéne dibye meke pɨ́áábónélliíhye. Mekée muurá pɨ́ááboobe Íllíkye mítyane dibye wájyúúbeéjté meíjcyaki. Muuráhjáa ávyétá ɨhnáhó meke iwájyúnéllii dibye dsɨ́jɨ́vénej tééveri méimítyuháñé mééma ímíbájchoobe mepájtyetéki. Ááneríi meke úújétsoobe mítyane meke iwájyune. Áánemáa meke ájcuube panéváré mewáájácúíñé tujkévejúvu. Téhdurée meke waajácútsoobe tsúúcajátújucóo muhdú meke ipájtyetétsoíñé ɨɨ́tsámeíhijcyáné tsúúca mééma ipánéévétsonévu. 10 Aane ehdu ípityájcó páneere pájtyéné boone Críjtoke pícyóóiibye pámeere níjkyéjɨma ííñújɨri íjcyámé avyéjuube dibye iíjcyaki.
11 Dííbyej tééveríhjyáa muurá tsúúcajátújuco dibye meke újcune íavyéjúejte meíjcyaki. 12 Ehdúhjáa méénuube muhdú ɨɨ́jtsúcunúdú íñée tujkénú muha Críjtoke mecáhcújtsómema ámuha bóónétu mecáhcujtsómé pámeere dííbyeke maávyéjújtso dúúrúvamére. 13 Muurá Críjtodítyú pajtyéteju íjcyane ámuha mecáhcújtsómé pañe tsúúca Píívyéébé Apííchó íjcyame ɨ́mɨááné ámuha méijcyá dííbyeéjté dibyée néhdújuco. 14 Aane muurá dííbyé Apííchó tsúúca mépañe íjcyánetu méwaajácú ɨ́mɨááné meke dibye múijyú iñéijyu pícyooíñé íavyéjuvu tsaímiyéjuco dííbyema meíjcyaki. Ahdícyane metsu dííbyeke medúúrúvahíjcya ávyéjújtsomére.
Cahcújtso múnáá hallúvú Páávoro Píívyéébeke tújkéveeju táúmeíñe
15 Muurá ó waajácú tehdújuco ámuha Máavyéjuube Jetsóoke mecáhcujtsómé ímí pamévamáyé cahcújtso múnáama mewájyúcatsíhijcyáne. 16 Áánéllii paíjyuváré ámúhá hallúvú Píívyéébeke ó téhdútsohíjcyáhi. 17 Téhdure ó táúmeíhijcyá dííbyeke Máavyéjuube Jetsocríjtój Caani íjcyáábeke dibye ámúhakye iájcu ítyujkévé ɨ́jtsaméityu dibyée Jetsóoj tééveri méhdivu úújétsámeíñé ímíñeúvú ámuha mewáájácuki. 18 Aane óvíi ámúhakye tújkévejúvú ájcuube dííbyé avyéjúejtée ámuha meíjcyáímyeke dibye újcúmé úmɨwa ɨ́ɨ́né imíjyaú nééne ámuha ímíñeúvú mewáájácuki. 19 Áhdure idyé óvíi ámúhakye waajácútsoobe muhdɨ́ɨ́vané ɨ́ɨhtsútú íjcyáne tájpí íñe dííbyeke mecáhcujtsómé meícyahíjcyanévu. 20 Áánevúu muurá meke úújétsoobe Críjto dsɨ́jɨ́véébeke tsiiñe ibóhɨ́ɨ́tsóne íúniúvú níjkyejɨ́vú itsájtyéébeke iávyéjújtsóneri. 21 Áábekée pícyoobe íñe múhdumé ávyéjujte níjkyéjɨrii, ííñújɨrii, íjcyámé avyéjuube páñétúejpi dibye iíjcyaki. Áábedívú muurá tsá múha úújetétú íñe ícyooca íjcyáné avyéjujtédítyu. Áhdure bóóne íjcyárómedítyú tsá múha úújetéityú dííbyedívu. 22 Áánélliihyée muurá dííbyé hójtsɨ́ pañévú pícyoobe páneere íñe múhdúné tsíeméné íjcyane. Áhdurée dííbyeke pícyoobe múhdumé dííbyé cahcújtso múnaa íjcyámé túkevéjtsoobe dibye iíjcyaki. 23 Muurá dííbyé cahcújtso múnaa méijcyá tsané múnaa dííbyema. Aabe páneere ejécunú íñe múhdúné tsíeméné íjcyane.