2 PÉÉDORO
Hállúvúeháámɨ́ Péédoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Tsimóo Péédoro Jetsocríjtó ɨɨcúve múnáajpi o íjcyáábekée oke dííbyere picyóó úwááboobéré o péhíjcyaki. Aabe íñe íhyaamɨ ámúha éllevu ó caatúnú Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtoj tééveri Píívyéébe meke ájcúné uwááboju muha mecáhcujtsódú idyé ámuha mecáhcújtsóme éllevu. Aane óvíi Píívyéébe tsúúca ámuha mewáájácuube Jetsocríjtoj tééveri ámúhakye pɨ́aabó tsaímíyé ámuha meíjcyaki.
Muhdú Críjtoéjté íjcyane
Muurá dibye ɨ́ɨhnáhori meke pɨ́aabómé ɨ́mɨááméré méijcyá dibye ímillédu. Muuráhjáa meke újcuube dibye íjcyadu meíjcya dííbyema maávyéjuutéki. Aabe meke iñéhdu pɨ́áábohíjcyá dííbyedu meíjcya ííñújɨri ímityúné meke tútávátsohíjcyánéhjɨri meúmúúpívyétuki. Áánéllii ɨ́mɨááméré Píívyéébeke mecáhcújtsóne méwaajácú muhdú ámuha tsaímíyé meíjcyáiyóne. Ááne météhmeméí ámuha panéváré ímítyunéhjɨ́ maáábúcúne ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyúmé dibye ímillédú meíjcyaki. Múu wajyújcatsí pamévamáyé muhdú tsané nahbémú wájyújcatsídyu.
Ehdu ámuha tsaímíyé Máavyéjuube Jetsocríjtoke meúraavyémé ímí dííbyé wákimyéí meméénúhajchíí tsá ámuha dííbyedi mebáñúmeíityúne. Áánetu ehdu iíjcyáiyóné ímílletúmé ijcyá hállúvatúmé íjcyadu. Aame ílluréjuco ábájɨɨvéné muhdúhjáa Píívyéébe diityéké ímíjpyetétsóné íimítyutu. 10 Ahdícyane ihdyu tsúúcajáa dibye ámúhakye újcume métsúúraméí ɨ́mɨááméré ámuha meíjcyáíyóneri ámúhadítyú tene ibóhówaúcunú dííbyedítyú ámuha memújtátuki, ámuúha táñahbémuj. 11 Áijyu ihdyu ámúhakye waatsúcúpéjtsóiibye ímíjyuri Máavyéjuube Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtó avyéjuri múijyú nɨ́jkéváityúné dííbyema tsaímíyé ámuha meíjcyaki.
12 Áánéllii éhnííñevu ámúhakye ó ɨ́tsáávétsohíjcyaá muhdú Píívyéébeke meúraavyéné tsúúca ámuha mewáájácúne tehdújuco meíjcyárónáaáca. 13 Ímí ó ɨjtsúcunú ói o dsɨ́jɨ́vétúné hajchótá ámúhakye téénevu o ɨ́tsáávétsohíjcyáne. 14 Muurá tsúúca Máavyéjuube Jetsocríjtó oke úúballé lléváhréjuco o dsɨ́jɨ́veíñe. 15 Áánéllii ó imíllé ímíñeúvú ámúhakye o úwaabóné o dsɨ́jɨ́véné boone ámuha teene maábájɨ́ɨ́vétuki.
Críjto ávyéjújtsámeíñe
16 Tsá muurá álliu tene íjcyatú Máavyéjuubée Jetsocríjtó ɨ́htsútuube íjcyaabe ííñújɨri úlléjéébedítyú ámúhakye muha meúúbállehíjcyáne. 17 Muuráhjáa ávyeta muha meɨ́ɨ́téneríyé Cááni Píívyéébe dííbyeke ávyéjujtsóhi. Áhdurée muha mélleebó dibye dííbyedítyú nééneé: “Áánu Hájchíwúuke o wájyúúbedi mítyane ó imíjyúúhií.” 18 Ehdúu níjkyéjɨtu dibye nééne muha mélleebó cáméhbaúvú Jetsóó múúhadívú tsíhdyúréévécooca dííbyema muha meíjcyame.
19 Áánéllii Píívyéébé ihjyú uubálle múnaáhjáa dííbyedítyú néhijcyáné tsá álliu íjcyatúne. Áánéllii melléébó dííbyedítyú ditye úwaabóne. Muurá ditye úwaabóné meke waajácutsó mewáájácútúnehjɨ́vú éhne múúne peete cúúvétsihdyu ájchúcunúdu. Áánetu méwaajácú ɨ́mɨáábé dibye íjcyane éhne múúne ɨ́ɨ́né imíjyaú tsɨ́tsɨ́vé mɨɨcúruwa ájchúcunúdu. 20 Téhdure muurá méwaajácú Píívyéébé ihjyú uubálle múnaáhjáa dííbyé waajácuháámɨtu cáátunúné diityé tujkéveeju íjcyatúne. 21 Tsáháhjáa ɨ́ɨ́jtsaméiyíyé ɨɨná pájtyeíñé iwáájacúné ditye cáátúnutúne. Muuráhjáa ihdyu Píívyéébé Apííchóré diityéké túkévéjtsóneri caatúnuhíjcyáme.