2
Állíu múnáá uwááboju
Árónáacáhjáa téhdure ijcyámé téijyu állíu múnaa iiye Píívyéébé ihjyú uubálle múnáadi díllómeíhijcyáme. Téhdure ícyooca diityédú nééme ámúháj pɨɨne íjcyaá ámúhakye álliúúné átéréenéhjɨ́ úwááboímye. Aame íllure ehdɨ́ɨ́válleé Máavyéjuube Jetsocríjtó diibyéjuco ípájtyetétsoobe íjcyáróóbeke. Ááneri iiye iéllevu llícyúhcoímyé Píívyéébé diityéké ɨ́cúbáhraíñe. Aane mítyame diityéké icyáhcújtsóne ímityúné méénuúhi. Críjtoke cáhcújtsotúmé ímityúné ihjyúvaá dííbyé uwáábotu. Aane diitye átéréénéhjɨ́ uwáábojte íllure ámúhakye állihíjcyaá ámúha dsɨ́ɨ́dsɨ́ iújcúroki. Árómé hallúrí tsúúca íjcyáné ɨ́cúbáhraméí Píívyéébée tsúúcajátújuco ehdu néémé wáábyuta méénune.
Muuráhjáa níjkyéjɨ múnaa íjcyárómedítyú ímityúné méénúmedi ɨ́dáátsóvétuubéré íllure diityéké waagóó ditye ɨɨ́cúbáhrámeíki. Aame ícyooca cúúvétsii dóhjɨ́númeímyé téhmehíjcyá múijyú Píívyéébe pámeemáyé muhdú ditye ícyahíjcyáné ímíbájchoíñe. Téhduréhjáa muurá éíjyuúvú ímityúmé íjcyámedi tsá dibye ɨ́dáátsóvetúne. Muuráhjáa ííñujɨ dibye cáájávétsóneri májcanúmedítyú apáábyekéré pájtyetétsoobe dityée iímíjpyetéro diityéké úwáábohíjcyaabe Noéeke 7-meva ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́mema. Téhduréhjáa idyé Tsodóómaa, Gomóóraa, íjcyácoomícyu múnáake áiúcuúbe. Ehdúhjáa imyéénúneri meke úújétsoobe íñe ícyooca téhdure ímityúné méénuhíjcyámeke muhdú ɨɨ́cúbáhraíñe.
7-8 Téhduréhjáa muhdú ɨ́mɨáámeke ipájtyetétsoíñé úújétsoobe ípyée iáiúcúrócoomícyutu Róóke ipájtyetétsóneri. Muuráhjáa diityéj pɨɨne íjcyároobe ɨ́mɨáábé iíjcyánéllii múhdurá ɨtsúcunúhijcyá ímityúné imyéénúneri ditye íhjyúvahíjcyáne. Áánéllii muurá méwaajácú Píívyéébe meke pájtyetétsóné meke mújtátsóíyónetu dííbyedívú meɨ́hvéjtsámeímyeke. Áánetu ihdyu ímityúmé tsúúca ɨ́cúbáhraméí pañe ijcyá dibye muhdú meícyahíjcyáné mééma ímíbájchóiñévújuco. 10 Muurá ɨ́cúbáhráiibye eene iímillédú ímityúné imyéénúne dííbyeke ávyejúúllehíjcyátúmedi. Muurá uuhɨ́vatéhijcyámé ɨ́htsutúmé níjkyéjɨri íjcyárómedi núhnévetúmére. 11 Muurá níjkyéjɨ múnaa diityé ehnííñevu ɨ́htsutúmé íjcyarómé tsá múijyú ávyéjujtédítyú ímityúné íhjyúvatú Píívyéébé úmɨwávu.
12 Árónáa diitye állíu múnaa átéréénéhjɨ́ uwáábojte nehníwu uuhɨ́vatéhijcyá iwáájácútúneri. Ávyeta iyámédú nééme wáájácúmeítyúmé iímillédú dárɨ́ɨ́vémeíhijcyáhi. Árome wágóóóveé diitye iyámé wágóóóvehíjcyádu. 13 Muurá iímillédú iíjcyáne ɨtsúcunúhijcyámé ímí tehdújuco iíjcyane. Árome múhdurá iícyahíjcyáneri tsíjtyeke ityútávátsohíjcyáne áhdó újcuúhi. Aame ávyétá nucójpɨtso nééme ámúhama nahbévahíjcyá ɨ́mɨáámeúvúdu.
14 Muurá tenáhtsɨ́ré ɨɨtéme. Aame tsá múijyú ɨ́hvetéityú ímityúné imyéénuhíjcyánetu. Muurá dúhcú ɨ́ɨ́búwámeke ténejcúvúré ɨ́búwátsohíjcyáme. Aame panéváré iéhnéváíyóneri úmúúpívyehíjcyá ímityúmé íjcyame. 15 Muurá ɨ́mɨájɨ́jtó iúráávyérónetu imújtáne ímítyúné pañéréjuco ditye ícyahíjcyáné tsaapíhjyáa Píívyéébé ihjyú uubálle múnáajpi Beóoúvú hajchi Baraáá íjcyadu. Diibyéhjáa imíllerá ímítyunéhjɨ́ imyéénúné hallúvú ɨdsɨ́ɨ́dsɨváne. 16 Árónáacáhjáa ɨɨju múijyú íhjyúvahíjcyátuube íñe meíhjyúvájuri dííbyeke úhbánetu ɨ́hvetéébé téénetu.
17 Aane muurá diitye állíu múnaa átéréénéhjɨ́ uwáábojte éhne múúne nújpacyo íjcyátúné nupáhyejúdu, áhdure diitye éhne múúne ojtso kííjyeba ihdícyáhullévú tsájtyedu. Aame bañú múnaa íjcyame tsá ɨ́ɨ́netú pɨ́áábotúne. Aame wágóóóveé ávyéta cúúvé néhullévú múijyú nɨ́jkéváityúne. 18 Muurá ímítyunéhjɨ́ iíhjyúváneri tsúúcajáa téénetu ɨ́hvetéjúcóórómeke tsiiñe ɨ́búwátsohíjcyámé ténejcúvu. 19 Muurá nehíjcyáme: “Tsúúca mepájtyetémé hallúrí ɨɨná íjcyájúcóótúnéllii mépiivyété meímillédú meíjcyane.” Árónáa tsá ditye wáájácúmeítyú ímítyúné pañe iíjcyane. Muurá tsáneevu metáhjátsámeíñé pañe méijcyáhi. 20 Aane muurá ímityúné meícyahíjcyánetu Mépájtyetétsoobe Jetsocríjtoke mecáhcújtsónej tééveri meímíjpyetéjúcoorómé bɨwáhdúré ɨ́hdée meícyahíjcyádú meíjcyáhajchíí éhnííñevu ɨ́dátsóréjuco meíjcyane. 21 Aame tsáháa ihdyu ɨ́mɨájɨ́jtó Píívyéébé taúhbaju méhdivu bóhówájtsónejcúvú meɨ́búwáávéítyuróne. Muurá teene mewáájacújúcooróné meéhdɨɨvállehíjcyámé úmɨwa ɨ́dátsóhreé. 22 Ehdu méijcyá íllu tsaate néhdújuco: “Oohímyé ííllímutúhcú tsiiñe majchóhi. Téhdure méénimu nítyááverómé bɨwáhdúré íñújcáámɨri cávíhyíñúmeíhi.”