5
Yesuɛ achǒŋté mod awe
awóó eʼdəə́dəŋ bé mbéb
(Mat 8.28-34; Luk 8.26-39)
Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bêmpɛ̌ á pɛd e edib eníníí, á mbwɔ́g e Gɛrasin. Áde Yesuɛ ábídé á bɔ̌lɛ-tê bídɛ́n, ambomɛ́n mod awě abídé á soóbadɛ. Edəə́dəŋ é mbéb émbɛ̄ ane mod áte. Á soóbadɛ dɔ́ɔ ádyɛ́ɛ́ʼáá. Modmod enkênhɛnlé mɔ́ abane á mehaŋ ámpē, ké ne bengɔbéngɔ̄bē. Áyə̄le ngen ne ngen, béhááʼáá mɔ́ ne eʼpwɔg ne bengɔbéngɔ̄bē boŋ ké nɛ̂ asɛléʼáá bengɔbéngɔ̄bē áhɛntéd-tɛ eʼpwɔg bɛ̂ áte. Antómtɛ́n ngíne awóŋ nyaa echě modmod éehɛleʼaá mɔ́ abwɔge. Atamnádtáá á soóbadɛ ne á eʼkone-tê nkuu ne mǔte, ábōnē eʼsaád ákwɛltáád-tɛ yə̌l ne meláá.
Ane mod abédé mwǎ etûn áde ányíné Yesuɛ. Hɛ́ɛ ányə́gté mehélé, boŋ ábwɔ̄gē mebóbóŋ áwē eʼsó-te, ábōnē esaád é ngíne, áhɔ̄bē aá, “A-Yesu, Mwǎn a Dyǒb á Ngum, cheé sóo déwóŋné? Ncháa wɛ á dǐn á Dyǒb mɛɛ́ weekɔ́gsán mɛ.” Ane mod anhɔ́b nɛ̂ áyə̄le Yesuɛ anláá edəə́dəŋ é mbéb aá, “Á-edəə́dəŋ é mbéb, bíd ane mod áte!” Dɔ́ɔ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aáken, “Chán dǐn ádíí wɛ?” Ankwɛntɛ́n aá, “Dǐn ádíí mɛ bán Amudtɛɛ, áyə̄le sêbuú áte.” 10 Ambɛ́ áchāā Yesuɛ aá eénānēʼ ábê eʼdəə́dəŋ bé mbéb ene mbwɔ́g.
11 Bɔɔb-pɔɔ́, sáŋkalaa a esɔg é nguu chɔ́-ʼɛ ébédé bɛnbɛn ne áhed, édyāg medyɛ́ á mbám mé ekone. 12 Hɛ́ɛ ábê eʼdəə́dəŋ bé mbéb éʼcháaʼɛ́ Yesuɛ bán, “Lóm sé á nguu-tê wɛ̂, émwɛ sésɔ̂l chɔ́ áte.” 13 Hɛ́ɛ Yesuɛ ábágé bɔ́ kunze boŋ éʼbīdē ane mod áte. Abíd áde éʼbídé ane mod áte éʼsɔ̄lē échê nguu áte. Échê esɔg ébédé dyam eʼkə́lé éʼ nguu éʼbɛ. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g échê esɔg émpādē ásē, ényəgtéʼ á eláá é nkin mé edib-é-nzab, éhún á edib-tê, éhó-ʼɛ.
14 Benɔn bé nguu béntōm mehélé á dyad-tê ne á mebwɔ́g ḿme médé bɛnbɛn, âkale bad dyam áde ábɛ́nlédé. Ábê bad bémbīd âkɛ dɛ́nyīn. 15 Áde bépédé wɛ́ɛ Yesuɛ boŋ bényīn ane mod awě ndun e eʼdəə́dəŋ bé mbéb émbɛ̄ɛ̄ áte, nɛ́ɛ ádyɛ́ɛ́ ásē, ahédé-ʼɛ bwěm á yə̌l bwâm, adyɛɛ́-ʼɛ sɛn, mbwɔ́g ménkōb bɔ́. 16 Bad ábe bényīn ádê dyam bénlāā ábê bad ngáne êmbɛnlédté ne ane mod awě eʼdəə́dəŋ bé mbéb bémbɛ̄ɛ̄ áte. Bénlāā-ʼɛ bɔ́ dyam áde ábɛ́nlédé ne échê esɔg é nguu. 17 Hɛ́ɛ ábê bad bébóótédé Yesuɛ acháŋ bán ásyəə áwab mbwɔ́g. 18 Áde Yesuɛ ásɔ́lɛɛ́ á bɔ̌lɛ-tê, ane mod awě eʼdəə́dəŋ bé mbéb bémbɛ̄ɛ̄ áte nɛ̂ ancháŋ mɔ́ aá búmɔ̄ békag. 19 Boŋ Yesuɛ enkênkwɛntɛ́nné. Anláá mɔ́ aá, “Súɛ́ʼ áwôŋ dyad, ékɛ éláa áboŋ bad ndəle e dyam eche Sáŋgwɛ́ɛ́ ábɛ́nlé wɛ ne ngáne ápédé wɛ ngɔl awóg.” 20 Hɛ̂ dɔ́ɔ ane mod áhídté boŋ ákag á mbwɔ́g e Dekapolis.* Ákanlé mod tɛ́ dyam áde Yesuɛ ábɛ́nlé mɔ́. Bad bésyə̄ə̄l ábe bénwōg, yə̌l enkɔ́m bé áte bwâmbwam.
Yesuɛ achǒŋté mmwaád nhɔ́g,
ápūūd-tɛ Jairusɛ mwǎn
(Mat 9.18-26; Luk 8.40-56)
21 Yesuɛ antǐm ámbīd á pɛd e edib eníníí ne bɔ̌lɛ. Áde ápédé á nkin ḿmíníí, ndun e mod enkaŋnɛ́n áhed. 22 Dɔ́ɔ mod nhɔ́g awě akamlan ndáb e mekáne awě béchə́géʼáá bán Jairusɛ ápédé áhed. Anyín áde anyíné Yesuɛ, ankwɛ̌ ásē áwe mekuu. 23 Ne mecháŋgé mé ngíne áhɔ̄bē aá, “Awem mwǎn a mmwaád awâg. Sôn, hyɛ̌ ébân mɔ́ ekáá á yə̌l, âbɛl nɛ́n ádyɛɛ bwâm, ábɛ́-ʼɛ á aloŋgé.” 24 Hɛ́ɛ Yesuɛ áhídé mɔ́. Ekud é bad éhídéʼáá Yesuɛ nyaa echě bênkaŋnɛ́nné mɔ́.
25 Mmwaád nhɔ́g-kɛ ambɛ́ áhed awě anwóŋ nkole ḿme mekií mébídéʼáá mɔ́ á yə̌l póndé ésyə̄ə̄l. Ḿmê nkole ḿbédé mɔ́ á yə̌l á etûn é dyôm-a-mwɛ́ ne ḿbɛ. 26 Atagé híin á mekáá mé bad bé eʼbó, abébéd-tɛ ngáb esyəə́l echě ánwōŋgē, boŋ ké nɛ̂ enkêndyɛ́ʼɛ́ bwâm, nkole ḿbādē bádɛ́n. 27 Anɛ́n mmwaád anwóg mam ḿme Yesuɛ ábɛ́léʼáá, dɔ́ɔ ábídé mɔ́ ámbīd átîntê ene ndun e mod boŋ ásitán mɔ́ nkobe. 28 Áyə̄le anhɔ́b áwe nlém-tê aá nzé mɔ́sitɛ́né ké ḿmē nkobe, né mɔ́ɔdyɛɛ́ bwâm. 29 Asitɛn áde ane mmwaád ásítɛ́né Yesuɛ nkobe, mekií ḿme mébídéʼáá mɔ́ á yə̌l ménsɛ̄lē, awóg-kɛ á yə̌l aá mɔ́choó. 30 Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g Yesuɛ ambíi aá ngíne ebídé mɔ́ á yə̌l. Hɛ̂ dɔ́ɔ ákúnnédé átîntê ene ndun e mod, boŋ ásɛdté aáken, “Nzɛ́ɛ́ asitɛ́né mɛ nkobe?” 31 Dɔ́ɔ ábē bembapɛɛ békwɛntanné mɔ́ bánken, “Nɛ́ɛ ényínɛɛ́ bad békáŋné wɛ á yə̌l nɛ́n ésɛdtéʼ wɛɛ́ ken nzɛ́ɛ́ asitɛ́né wɛ-yɛ?” 32 Ké nɛ̂, Yesuɛ ambɛ́ ánɔnéʼ ekíde ânyín mod awě asitɛ́né mɔ́. 33 Hɛ́ɛ ane mmwaád ábóótédé anəŋ ne mbwɔ́g áde ányíné chǒm-ɛ́ɛ ébɛ́nlédé mɔ́. Dɔ́ɔ ápédé wɛ́ɛ Yesuɛ boŋ ákwag mɔ́ á mekuu, álāŋgē mɔ́ mbále esyəə́l. 34 Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, “A mwǎn-a-mmwaád, adúbe ádōŋ ádídé wɛ bwâm. Kǎg ne nsaŋ. Ndutul echôŋ chɔ́-ʼɛ émaa.”
35 Áde Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ nɛ̂, dɔ́ɔ bad behɔ́g ábe bébídé á ndáb wɛ́ɛ Jairusɛ bélâŋgɛɛ́ Jairusɛ bán, “Awoŋ mwǎn amaá mɔ́ awɛ́. Cheé étɔgnɛɛ́ Meléede ataged?” 36 Boŋ Yesuɛ enkêntédté dyam áde béhɔ́bé nɛ́ɛ dyam. Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ ane mod a nkamlɛn aá, “Weewógé mbwɔ́g! Dúbé dúbpɛ́n.” 37 Yesuɛ enkêmmwɛɛ́ aá mod ampée âhíd mɔ́ étōmɛɛ́ Petro ne Jemsɛ bɔ́ mwǎnyaŋ Jɔnɛ. 38 Áde bépédé á ndáb wɛ́ɛ Jairusɛ dɔ́ɔ ányíné mpuutéd, awóg-kɛ mewɛ́ mé ngíne ḿme bad béchyɛʼɛ́. 39 Hɛ́ɛ ásɔ́lé á ndáb-te boŋ ásɛdté bɔ́ aáken, “Cheé ékə́ə́ boŋ nyébɛléʼ ḿmɛ́n mpuutéd, nyéchyɛ̌-ʼɛ mewɛ́? Ane mwǎn eewédɛɛ́, akúne kúnɛ́n.” 40 Boŋ bêmbootéd mɔ́ awɔɔ. Ambídéd bɔ́ mod asyəə́l á ebwɔ́g-te. Antéd ane mwǎn sáá bɔ́ nyaŋ ne ábē bembapɛɛ béláán, bésɔ̄l á toŋ echě ane mwǎn ámbɛ̄ɛ̄ áte. 41 Hɛ́ɛ Yesuɛ áchə́ŋgé ane mwǎn á ekáá, boŋ álāŋgē mɔ́ aá, “Talíta kûm,” (awě adé bán, “A-mwǎn a ngɔndérɛ, nlâŋge wɛ mɛɛ́, hidé ásē.”) 42 Ane mwǎn anhidé ásē ábwɔ̄g-ábwɔ̄g, ábootéd-tɛ akɛ. (Abédé dyôm á mwɛ̌ ne ḿbɛ.) Yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte híin áde nɛ́n ábɛ́nlédé. 43 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásímɛɛ́ bɔ́ etúu áte aá béēlāŋgē modmod dyam áde ábɛ́nlédé, aláá-ʼɛ bɔ́ aá bébɛ ane mwǎn ndyééd.
* 5:20 Dekapolis: adíi mbwɔ́g e myad dyôm.