2
Una boda en Caná de Galilea
Tu yuxp'elib q'uin ji'pat ajni ump'e lotojan tan caj tä Caná ya'i chich tä Galilea. Ya' ajni täcä u na' aj Jesús ya'i. Jo'qui täcä aj Jesús bajca an ni lotojan, con to'o u yajcänt'anob. Jinq'uin xupi u pa' vinojob, u na' aj Jesús u yälbi ca'da:
―Axupi u pa' vinojob.
Aj Jesús u yälbi:
―Cä na', ¿cua' uc'a a wälbenon no'on? Mach to c'ot q'uin cä ye'e' cä poder.
Pero u na' u yälbi machcatac ya'an tä pucob:
―Chenla upete ca' chich u xe u yälbenetla.
Ajni ya'i seis nuc but'i' ja' de ji'tun t'oc jini ja' que u c'äne'ob aj judíosob tuba ajnic limpio, ca' chich nämä u chenobba. Cada jump'e u tawän chap'e uxp'e nuc p'u de ja'. Aj Jesús u yälbijob:
―Tulesanla ni but'i' ja' t'oc ja'.
De ya'i u chäctulesijob ixta tu ti'. De ya'i aj Jesús u yälbijob:
―Lupänla bada, y äc'benla u noja ajpuc vino.
Ca' jini chich u chijob. Jinq'uin u noja ajpuc vino u cha'uch'i ni ja' que sutwäni de vinoba, une mach yuwi cache'da uti. Jini ajpucob u but'i ja'ba yuwijob cache'da uti. De ya'i u noja ajpuc vino u joq'ui ajlotojan, 10 u yälbi ca'da:
―Upete winic najtäcä u yäc'ben ajlotayajob jini vino utzba, y cuanta u bon uch'ijobba, u yäq'ue' ni mach yoco utzba. Aneba mach che' a chi. Aneba a ch'ujni ni vino utzba tuba uch'cac ji'pat.
11 Jinda que u chi aj Jesús tan caj tä Caná ya'i chich tä Galileaba, jin une ni najtäcäl patan que u chi tuba u ye'e' u poder, y tuba u ye'e' u pitzilan u patan. U yajcänt'anob u tz'ombijob une.
12 Ji'pat bixi tä Capernaum. Bixi nämte' t'oc une u na', u jitz'inob y u yajcänt'anob. Mach tä' jäläcnijob ya'i.
Jesús purifica el templo
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Jinq'uin natz'äli paxcu' taj judíosob, aj Jesús bixi tä Jerusalén. 14 Tama noj ch'u'ul otot u chäni ajchon beq'uetob, ajchon ovejajob, ajchon ixsäcpäcäjob y ajq'uex taq'uinob ya' chumujtacob. 15 Aj Jesús u chi untz'it jätz'onib de ch'ajan. De ya'i u laj pa'sijob upete tama noj ch'u'ul otot, con to'o oveja, con to'o beq'uet, y u laj t'it'bi u taq'uin ajq'uex taq'uinob u t'elejulbi u mesajob. 16 U yälbi ajchon ixsäcpäcäjob ca'da:
―Pa'senla jinda wida. Mach a chen ca'da u yotot cä Pap ca' otot tuba chono.
17 Ti tu c'ajalin u yajcänt'anob cache' tz'ibi chich ayan tama u jun Dios ni u yäle' ca'daba: “Tä' re'i coba cä cänäntäbenet a wotot”.
18 Aj judíosob u yälbijob ca'da:
―¿Cua' jini a xe a chen tuba cä chänen t'ocob si ä'bintet chich a chen ca' jini?
19 Aj Jesús u yälbijob ca'da:
―Jinesanla ni noj ch'u'ul ototda, y uxp'e q'uin acä tz'osen tä cha'num.
20 Aj judíosob u yäli:
―Cuarenta y seis año jäläcni ta utic jinda noj ch'u'ul otot, ¿y ane a wäle' que uxp'e q'uin a xe a tz'osen?
21 Jinq'uin u yäli ca'da, mach jin de ni ch'u'ul otot mu' u yäle'. De une chich ni mu' u yäle'ba. 22 Jinq'uin aj Jesús cuxpi tan ajchämeba, u yajcänt'an u c'ajti'ijob jini t'an u yäliba. U tz'onijob ni t'an ta Dios tz'ibiba, y ni t'an u yäli aj Jesúsba.
Jesús conoce a todos
23 Jinq'uin ya'an tä Jerusalén tan ni q'uin ch'uje tuba paxcu', q'uen u tz'ombijob uc'a u chänijob cua'tac u chi tuba u ye'e' u poder. 24 Aj Jesús mach u sapi cache' u totoj tz'onänjob, uc'a yuwi chich cache'da an u pixan upetejob. 25 Mach c'änä uc'a machca u yälben cache'da an u pixan winic, uc'a une chich yuwi cache'da an.