14
La muerte de Juan el Bautista
(Mr. 6.14‑29; Lc. 9.7‑9)
Jimba q'uin jini aj Herodes gobierno tama ni cabob jini tä Galilea u yubi cua'tac u nume u chen aj Jesús. U yälbi u yajpatanob ca'da:
―Jini winic jini aj Juan ajc'ablesia une, acuxpi tan ajchäme. Jin uc'a ya'an poder tuyac'o tuba u chen ca' jini.
Aj Herodes u yäli ca' jini uc'a une ni u yäq'ui tä q'uechcan aj Juanba. U yäq'ui tä cächcan t'oc cadena y u yäq'ui tä äc'can tama cárcel, uc'a che' u c'ati ix Herodías jit'oc aj Felipe u jitz'in chich aj Herodesba. Uc'a aj Juanba xi u yälben aj Herodes ca'da:
―Mach utz a ch'ämben u jit'oc a witz'in tuba a wit'oc.
Aj Herodesba u yoli u tzämsen aj Juan uc'a xi u yälben ca' jini, pero bäc'ta t'oc gente uc'a ni genteba u yäle'ob cache' aj Juan es untu ajt'an ta Dios. Jinq'uin u chi u q'uin aj Herodesba, u jixic ch'oc ix Herodías pasi tä ac'ot tänxin ni gente. U c'ac'a' ch'a'alesbi ujin aj Herodes u chänen ca' jini. Uc'a tä' u ch'a'alesbi ujin, u yälbi cache' u xe u yäc'ben lo que u yolin u c'atän jini telom. Ixta ump'e t'an u yäli uc'a tz'onintic cache' toj chich. Jini telomba, u worin älbi chich u na' cua' jini u xe u c'atän. Jin uc'a u yäli ca'da:
―Äc'benon wida bada tama ump'e plato u pam aj Juan ajc'ablesia.
De ya'i ni ajnoja jini aj Herodesba ch'ocomi u pixan jinq'uin u yubi cua' u c'ati. Pero uc'a jini t'an u yäli tuba tz'onintic cache' u xe chich u yäc'ben lo que u c'atänba, y uc'a täcä ni gente que ya'an u yubinob, u yäq'ui chich tä ute ca' jini. 10 U täsqui tä chunjätz'binte u pam aj Juan bajca an tan cárcel. 11 U täsijob u pam aj Juan tama ump'e plato y u yäc'bijob ni telom. Cuanta u ch'i ni telomba, bixi u yäc'ben u na'.
12 De ya'i c'oti u yajcänt'anob aj Juan u ch'ämbijob u cuerpo y u mucbijob. Ji'pat bixijob u yälben aj Jesús cua' u chi pasa.
Jesús da de comer a cinco mil hombres
(Mr. 6.30‑44; Lc. 9.10‑17; Jn. 6.1‑14)
13 Jinq'uin u yubi aj Jesús cache' ca' jini u chi pasa, ochi tama ump'e jucub tuba bixic otro cab bajca mach cuxu niuntu, uc'a ajnic u juntuma ya'i. Jinq'uin u yubi ni gente cada u bixe, pasijob tan u cäjijob, bixijob tä cäble tuba c'oticob täcä bajca u bixe aj Jesús. 14 Jinq'uin c'oti ya'i aj Jesús t'äbi tä cab, y u chäni noj q'uenel gente. U ch'ämbi yajinob. U tz'äcäli machcatac c'ojojob. 15 A'ochi q'uin, u yajcänt'anob aj Jesús u natz'i u yälben ca'da:
―Bajca anonlaba mach nätz'ä ayan otote, y atarde'i bada. Täscun jiq'uin ni noj q'uenel gente bixicob ixta bajcatac an bit caj tuba u mäne'ob cua' u c'uxe'.
16 Aj Jesús u yälbijob ca'da:
―Mach'an cua' uc'a bixicob. Äc'benla ane cua' u c'uxe'ob.
17 Unejob u p'albijob ca'da:
―Mach cä cänänta t'ocob cua' wida, sec' cinco waj y cha'tu yoc buch'.
18 Aj Jesús u yälbijob ca'da:
―Täsbenonla wida ni waj y ni buch'.
19 U yälbi ni gente chunwänicob tu pam bänäla. De ya'i u ch'i ni cinco waj y cha'tu buch', u t'äbsi u jut tä cielo, u ch'u'ul chi. De ya'i u taji ni waj y u yäc'bi u yajcänt'anob tuba u yäc'benob ni gente. 20 C'uxni upetejob ni gente y laj na'ijob. U yajcänt'anob aj Jesús u motíjob u colob ni waj y buch' doce nuc chach tulujtac. 21 Jini gente c'uxnijobba, ca' ta cinco mil wincäre. Cuxnijob täcä q'uen ixictac y che' bijch'oc.
Jesús camina sobre el agua
(Mr. 6.45‑52; Jn. 6.16‑21)
22 Jinchichba rato jini aj Jesús u yälbi u yajcänt'anob ochic tama ump'e jucub bixicob tunxe nab tuba u pijnanob ya'i, y uneba u xe tä nebaj colan u täscun bixicob ni gente tu yotot. 23 Cuanta laj bixijob ni gente, bixi une u juntuma tu pam ump'e tz'ic u chen c'änti'ya ya'i. Tu yoche ac'äbba, ya' chich to an une u juntuma ya'i. 24 Ni jucub bajca u bixejob u yajcänt'anobba, ya' tzäcä to u xe tänxin nab. Noj gran t'olja' u jätz'e' uba tuyac'o ni jucub, uc'a ni ic' täcä ya' u yustan bajca u bixejob. 25 Tu chämp'elib u yuq'ue piyo' aj Jesús bixi u tzäc'ben u patob, t'oc xämba tu pan ja' tama ni nab. 26 U yajcänt'anob, jinq'uin u chänijob cache' ya' u te untu tä xämba tu pan ja', c'ac'a' bäc'tijob. U yäle'ob ca'da:
―¡No' ajbäc'tesia ni jini! ―U chijob noj awät de bac'ät.
27 Jinchichba rato jini aj Jesús u pequijob, u yälbijob ca'da:
―Mach'an cua'. No'on chich. Mach bäc'taquetla.
28 Aj Pedroba u yälbi ca'da:
―Cajnoja, si totojtoj que ane chichba, älbenon que ticon bajca anet t'oc xämba pan ja' täcä.
29 Aj Jesús u yälbi ca'da:
―La'ix jiq'uin.
De ya'i aj Pedro pasi tama ni jucub, cayi u chen xämba pan ja' tuba xic bajca an aj Jesús. 30 Jinq'uin u chäni aj Pedro noj gran ic' tama nab, sujli tä bäc'tan. U täq'ui jome tä ja'. De ya'i t'oc noj t'an u yäli ca'da:
―¡Cajnoja, japänon!
31 Jinchichba rato jini, aj Jesús u sätz'i u c'äb u q'ueche', u yälben ca'da:
―¿Cua' uc'a asujlet tä bäc'tan? ¿Mach quira a totoj tz'onä?
32 Jinq'uin aj Jesús y aj Pedro t'äbijob tama ni jucub, ch'ijcäbi täcä ni ic' tama ni nab. 33 De ya'i upete machca u bixe tama ni jucub jini u täq'ui u ch'u'ul c'ajti'inob, u yälbenob ca'da:
―Totojtoj chich, aneba u Yajlo'et chich Dios.
Jesús sana a los enfermos en Genesaret
(Mr. 6.53‑56)
34 Jinq'uin c'axijob tunxe nab, c'otijob bajca an ni cab u c'aba' Genesaret. 35 A'ajtäjob ya'i, jinq'uin u chänijob cache' aj Jesús ni c'otiba, u täsquijob razón tä cabil cab. Ajcabil cabobba u täsijob upete ajc'ojpanob bajca an aj Jesús. 36 U ch'oc chen ubajob t'oc, u yälbenob que u yäctan tälcac sec' u ti' u buc uc'a u pojlen ubajob. Upete machcatac u tälbiba, u pojli chich ubajob.