ⲚⲒⲠⲢⲀⲜⲒⲤ ⳰ⲚⲄⲈ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲓⲁⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲱ ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲗⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ .. ⲃ̅ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲅ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲙ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲟϩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⳿ⲛⲧⲟⲧ .. ⲉ̅ ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ .. ⲋ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ⲧⲫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲠⲓ̅ⲥ̅ⲗ̅. ⲍ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫ̇ⲓⲱⲧ ⲭⲁⲩ ϧⲁ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ .. ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲤⲁⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲙⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲁⲥϣⲟⲡⲥ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ .. ⲓ̅ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲓⲟⲣⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲃⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁⲛⲓϫⲱⲓⲧ ⲉⲧϧⲉⲛⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϣⲓ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛ⳿ⲇⲣⲉⲁⲥ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲱⲙⲁⲥ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲫⲁ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲁ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉϯ ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲉⲩⲑⲟⲩⲏⲧ ϩⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁⲉⲣⲣ̅ⲕ̅ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲱϯ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⲉⲑⲃⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲛⲁϥⲏⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲱⲡ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡ ⳿ⲛⲟⲩⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲉⲭⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲁⲇⲓⲕⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲕⲱϣ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲁⲭⲉⲗⲇⲁⲙⲁⲅ ⳿ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ .. ⲕ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲣⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲧⲉϥⲙ⳿ⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲧⲥ .. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲱϯ ⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲗϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϩⲉ ⲃ̅ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲃⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩϯⲣⲉⲛϥ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲃ̅ ⲟⲩⲁⲓ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲡⲁⲣⲁⲃⲉⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲁ ⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ ⲁⲩⲟⲡϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .