ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲣⲱ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ .. ⲃ̅ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲅ̅ ⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲟⲩϫⲓϫ .. ⲇ̅ ⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ .. ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲉϣⲟϣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉⲧⲱⲛⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ .. ⲋ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲩⲕⲁⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ .. ⲍ̅ ⲛⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲧϫⲟⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϭⲁⲗⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉϥϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲙⲟϣⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ .. ⲓ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲕϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϭⲓⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩϭⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲗⲩⲕⲁⲱⲛ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲛⲟⲩϯ ⲉⲣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲣⲟⲛ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲍⲉⲩⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲉⲣⲙⲏⲥ ⲉⲡⲓⲇⲏ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍⲉⲩⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲛⲁϥ ⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲥ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲁⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲩⲗⲱⲛ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲏϣ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ ⲉⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲙ⳿ⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲁϥⲭⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲕⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁϥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲟⲩ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲥⲟⲩⲧⲁϩ ⲉϥ⳿ⲧⲥⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟϥ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲩ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϩⲉⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲧ ⲛⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲩϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲑⲉⲧ ϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϩⲓ⳿ⲱⲛⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ .. ⲕ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲃⲁⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲣⲃⲏ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϩⲟϫϩⲉϫ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲭⲁϫⲓϫ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲏⲥⲧⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲛ ϯⲡⲓⲥⲓⲇⲓⲁ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϯ ⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲣⲅⲏⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲁⲧⲧⲁⲗⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲩⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲁⲛ .