ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲒⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ .. ⲃ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲑⲱϣ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ .. ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲥⲁⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲧⲁⲥⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲒⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .. ⲉ̅ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲪⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲃⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ .. ⲋ̅ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ .. ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲍⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲥⲱⲧⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉⲛⲁϩϯ .. ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲧ Ⲫϯ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϣⲓⲃϯ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ .. ⲓ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲪϯ ⳿ⲉⲧⲁⲗⲉ ⲟⲩⲛⲁϩⲃⲉϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲡⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁⲣⲟϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲭⲁⲣⲱϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲁⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲉⲣⲟⲩ⳿ⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲓ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ .. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲓ⳿ⲉⲧⲁⲥⲑⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲕⲱⲧ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲁⲥ ⲉⲓ⳿ⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ .. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲑⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲁⲓ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡ⳿⳿ⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯϯϩⲁⲡ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲕⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ .. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ .. ⲕ̅ⲁ̅ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲅ⳿ⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛϩⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲭⲉⲣⲉ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ϣⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲫⲱⲛϩ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲧⲟⲩ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲛ⳿ⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲉⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ .. ⲕ̅ⲋ̅ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲁⲩϯ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛⲒⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲓ ⲣⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁⲥⲣⲁⲛⲁϥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲁϩⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱϫϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ .. ⲗ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲁⲩϯ ⳿ⲛϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ .. ⲗ̅ⲃ̅ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲁⲛ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉϥⲟϣ ⲁⲩⲑⲉⲧ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲉⲣ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲇⲉ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲭⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉ ϣⲁ ⲛⲏ⳿ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ ⲉⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲕⲟⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ⲛϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲱⲗⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲒⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲡ⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲉⲣ⳿ⲁⲝⲓⲟⲓⲛ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲗϥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲫⲱⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲧ ⳿ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ .. ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ .. ⲙ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲩⲣⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ