ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲕ⳿ⲉⲧⲉⲣⲃⲏⲛⲉⲙ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁϥⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲏⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ .. ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲛⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ .. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲟⲗϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ .. ⲇ̅ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲓϩⲱⲛ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲙⲛⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲉ̅ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲁϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲏⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲛⲓ .. ⲋ̅ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲫⲣⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲭⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲉⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲥⲓⲁ .. ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲙⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϣⲉ ⳿ⲉϯⲃⲏⲑⲉⲛⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ .. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉϥ⳿ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⳿ⲁⲣⲓⲃⲟ⳿ⲏⲑⲓⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ .. ⲓ̅ ϩⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲀⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲟⲣⲁⲙⲁ ⲥⲁⲧⲟⲧⲉⲛ ⲁⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲥⲟϭⲛⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁ Ⲫϯ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲁⲛ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲁⲛϣⲉ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲉⲥⲁⲙⲟⲑⲣⲁⲕⲏⲡⲉϥⲣⲁⲥϯ ⲇⲉ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿⳿ⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲗⲓⲥ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲥ ⲧⲉ ϯϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲛⲕⲟⲗⲱⲛⲓⲁ ⲛⲁⲛϣⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲛ⳿ⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲡⲟⲗⲓⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲩⲇⲓⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲁ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲱⲛ ⲉⲥⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲪϯ ⲛⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲑⲁⲓ ⳿ⲁ Ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⳿ⲉϯ⳿ϩⲑⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲏ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲁⲥϭⲓⲱⲙⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲏⲓ ⲁⲥϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲡⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲏ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲏⲓ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϭⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ .. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲛⲁ ⳿ⲉϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲥϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲉⲥϭⲓⲥⲉⲩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲓⲛⲓ .. ⲓ̅ⲍ̅ ⲑⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙⲁⲛ ⲛⲁⲥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ .. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲕⲟⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲁⲕ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ .. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲥϭⲓⲥⲉⲩ ϫⲉ ⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁⲩⲱϣϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲅⲟⲣⲁ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ .. ⲕ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲓⲒⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉ .. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁϩⲥ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲉⲥϣⲉⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⳿ⲉϣⲟⲡⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ .. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲁⲩⲫⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⲁⲩⲉⲣⲕⲉⲗⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲡ⳿ϣⲃⲱⲧ .. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϣⲁϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⳿ⲉⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ .. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁϥϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲉⲡⲓϣⲉ .. ⲕ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲁϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲫϯ ⲛⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲟⲛϩ .. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲛⲟⲩϩⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ϩⲱⲥⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ ⲁϥⲑⲱⲕⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲏϥⲓ ⲉϥⲛⲁϧⲟⲑⲃⲉϥ ⲉϥⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲛϩ .. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲧⲉⲛ⳿ⲙⲡⲁⲓⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ .. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁϥϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲁⲣⲁⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲥⲓⲗⲁⲥ .. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁϭⲓⲥⲉⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲁⲓϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ .. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲏⲓ .. ⲗ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ .. ⲗ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲛϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲣϧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ .. ⲗ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲁϥ ⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ .. ⲗ̅ⲉ̅ ⲉⲧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲁⲃⲇⲟⲩⲭⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲗ̅ⲋ̅ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲣⲉϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛϩ ϫⲉ ⳿ⲁ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲟⲩⲱⲣⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲁϣⲉⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ .. ⲗ̅ⲍ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ ⳿ⲉ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲧ⳿ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϩⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲁⲩϩⲓⲧⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲥ⳿ⲉϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .. ⲗ̅ⲏ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛⲓⲥⲁⲧⲏⲅⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲁⲃⲇⲟⲩⲭⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣϩⲟϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉ .. ⲗ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲁⲩϧⲱⲛϫ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ .. ⲙ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲗⲩⲇⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ .