ⲋ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓϩⲉⲃⲣⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲩϯ ⳿ⲛ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲭⲏⲣⲁ .. ⲃ̅ ⲁ ⲡⲓⲓ̅ⲃ̅ ⲇⲉ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲓϩⲱⲃ ⲣⲁⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ .. ⲅ̅ ϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲍ̅ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲙ⳿ⲡⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲭⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯ⳿ⲭⲣⲓ⳿ⲁ. ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲥⲣⲱϥⲧ ⳿ⲉϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ .. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲣⲁⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲠⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲣⲟⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲣ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲣⲙⲉⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲟⲥ ⲡⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓ⳿ⲁ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲁϩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲁⲩⲭⲁ ϫⲓϫ ⳿ⲡⲉϫⲱⲟⲩ .. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲫϯ ⲁⲓⲁⲓ ⲁⲥ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲧⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ Ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ .. ⲏ̅ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ .. ⲑ̅ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⳿ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲗⲓⲃⲉⲣⲧⲓⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲔⲩⲣⲓⲛⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲁⲕⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲩⲕⲱϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ .. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲧⲉⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ .. ⲓ̅ⲁ̅ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲘⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲫϯ .. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϩⲟⲗⲙⲉϥ ⲁⲩⲉⲛϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲛϯϩⲁⲡ .. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ .. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲚⲁⲍⲱⲣⲉⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉⲑⲛⲁⲃⲉⲗ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥⲛⲁϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ .. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲙⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯϩⲁⲡ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ .