⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲓⲥⲟⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲑⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲃⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲁⲛ. ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲉ̅ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲋ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁϫⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲍ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲁⲧ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϣⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲑ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪. ⲓ̅ ϯϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϩⲁⲛⲫⲱⲣϫ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲭⲗⲟⲏⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ ⲕⲏⲫⲁ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲩⲫⲉϣ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲏ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲁϣϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲓⲉ ⲁⲛ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲓϯⲱⲙⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉ⳿ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲅⲁⲓⲟⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛ ϭ- ⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉⲏⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲓϯⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ.. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϯⲱⲙⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁϫⲓ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛ⳿ⲧⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲧϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲟϣϥ. ⲕ̅ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲏ ⳿ⲙⲡⲉ ⲫϯ ⲉⲣ ⳿ⲧⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲥⲟϫ.. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ.. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓⲕⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲉⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲥⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ.. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲉⲛϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲡⲉ.. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ.. ⲕ̅ⲉ̅ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲁⲥⲑⲏⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲥⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ.. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛϫⲱⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ.. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲥⲟϫ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲉⲧϫⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛⲛⲓϫⲱⲣⲓ.. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲉⲧⲁⲅⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧϣⲟϣϥ ⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ.. ⲕ̅ⲑ̅ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ.. ⲗ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱϯ.. ⲗ̅ⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪.