ⲏ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϣⲱⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ϣⲁϥϭⲓⲥⲓ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ.. ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ.. ⲅ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.. ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ϧⲣⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ.. ⲉ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩϯ ⲓⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛ⳪.. ⲋ̅ ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ.. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁϩⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϣⲁⲥϭⲱϧⲉⲙ.. ⲏ̅ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲱⲙ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ϭⲣⲟϩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁⲛ.. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ.. ⲓ̅ ⲁϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲉⲕⲣⲱⲧⲉⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲟⲩⲭⲓ ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲱⲛⲓ ⳿ⲥⲛⲁⲕⲱⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥⲟⲩⲉⲙ ϣⲱⲧ ⳿ⲛ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.. ⲓ̅ⲁ̅ ϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲡⲓⲥⲟⲛ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ.. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲓϣⲓ ⳿⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲙ ⲁϥ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲟⲛ.