ⲃ̅
ⲁ̅ ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲱⲛ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ⲉⲧⲉⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲁϩⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ. ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲕⲁϯ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲁϩⲱⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϯ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲓⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲍ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲉ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏ ⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲥϣⲟⲩⲓⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲛ. ⲑ̅ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥϣⲟⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϯ ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲧⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲃⲱϣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲕⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ϯ ⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲛϧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲭⲱ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲁϥⲥⲱⲗϫ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥϧⲓ ⳿ⲛϫⲓϫ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉⲛⲁϥⲧⲟⲓ ϧⲁⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲟⲅⲙⲁ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲉⲁϥϯⲓϥⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓ.̇ ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲉⲁϥⲃⲁϣϥ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲉⲁϥϯ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲛ ϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲁⲓ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲩⲁⲓ ⲓⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲙⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉϥϭⲟⲥⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϩⲓⲕⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛϯⲁⲫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ϫⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲁϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϭⲓϯⲡⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϧⲱⲛⲧ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲭ ⲣⲁⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲉ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϯ ⲁⲥⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ