⳰ⲠⲢⲞⲤ ⳰ⲈⲪⲈⲤⲒⲞⲨⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲙⲁⲧ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲁϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ⲙⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲉ̅ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲁϣⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϯⲙⲁϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ. ⲋ̅ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ. ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲡⲓⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅. ⲏ̅ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲑ̅ ⳿ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϯⲙⲁϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲏⲧϥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ ⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲁϥⲑⲁϣⲧⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲡⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲩⲥⲱϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲧⲁⲛϧⲟ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲛϯⲭⲱ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲓϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲑⲣⲟⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲃⲁⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲑⲱϩⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲕ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲟϥ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲥⲁ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲟⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧⲙⲉⲧ⳪ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲣⲁⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲩϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲁ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉϥⲙⲉϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ