ⲃ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲃ̅ ⲛⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲙ⳿ⲡⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲅ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲛⲟⲓ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲓ. ⲇ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲧⲉϥⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲁϥⲧⲁⲛϧⲟⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲟⲩⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲉⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲧϩⲉⲙⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲫⲁ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲓ̅ ⳿ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲑⲁⲙⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⳿ⲉⲁϥⲥⲟⲛⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛϫⲓϫ. ⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϯⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏ ⲕⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲛⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϧⲱⲛⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣ ⲡⲓⲃ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲓⲛ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱⲙ ⲁϥⲃⲟⲗⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉⲁϥⲃⲉⲗ ϯⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲇⲟⲅⲙⲁ ⲁϥⲕⲟⲣϥϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲃ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲉⲁϥϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲓϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲡⲓⲃ̅ ⲉⲩⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲛⲣⲉⲙ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛⲏ ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲕⲱⲧ ⲧⲏⲣϥ ⳿ϫⲫⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏ ⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ϥⲛⲁⲁⲓⲁⲓ ⲉⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲕⲱⲧ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲉⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅