ⲅ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲅ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ. ⲇ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲁⲕⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉϩⲁⲛⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϭ ⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲓⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲋ̅ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲉⲡⲓⲱϣ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲥⲃⲟⲕ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϯ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲑⲟϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ϯϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲕⲱⲗϫ ⳿ⲛⲛⲁⲕⲉⲗⲓ ϩⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉϫⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲧⲓⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲧⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲉⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲥⲉⲛϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲁϩⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲟⲩⲏϣⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯϣⲓⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲱⲕ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲕ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲟⲙ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϣⲁ ⲛⲓⲅⲉⲛⲉ⳿ⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ