ⲇ̅
ⲁ̅ ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲑⲱϩⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲅ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲟⲩⲣ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ϩⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲇ̅ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ. ⲉ̅ ⲟⲩ⳪ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲋ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲍ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲓ ⳿ⲛϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϭⲓⲥⲓ ⲁϥⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲁϥϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲑ̅ ⲡⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⲉⲧⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲓ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ϩⲁⲛⲕⲉⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲥⲟⲃϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲁⲓⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡϩⲱⲓⲙⲓ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲕⲩⲃⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲉⲃ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲛⲓⲕⲟⲧⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲗⲁⲛⲏ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲁⲣⲉⲛϯⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ϯⲁⲫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲩⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁϩⲛⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϫⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲫⲗⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲑⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁⲩⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲩⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲉⲩⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ. ⲕ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲁ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲡⲁⲧⲏ. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲋ̅ ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲫⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙⲃⲟⲛ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ⲙⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲉⲧϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϫⲉ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϧⲓⲥⲓ ⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲉϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲣϧⲁ⳿ⲉ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲭⲣⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲗ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲱϯ. ⲗ̅ⲁ̅ ϣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲁⲗⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲗ̅ⲃ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲉϥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲭⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅