ⲉ̅
ⲁ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲛⲣⲓⲧ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉⲩ⳿ⲥⲑⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ. ⲅ̅ ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϫⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲇ̅ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲓⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲩ⳿ⲧⲣⲁⲡⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲁⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲟⲩϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲉ ⲣⲉϥϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲉϥ ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ. ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱⲛⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲙⲟϣⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲑ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁϥ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲟϩⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲉⲧⲟⲩⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲭⲱⲡ ⲟⲩϣⲓⲡⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϫⲟⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲛⲕ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲁϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲃⲉⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϩⲏ ⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁϯ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲑⲓϧⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲓ̅ⲑ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲱⲇⲏ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. ⲕ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ⲅ̅ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲉ ⳿ⲧ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲙⲁ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩϭ ⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲥ. ⲕ̅ⲋ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲁϩⲉ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁϭⲛⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲓⲉ ⲑⲱⲗⲉⲃ ⲓⲉ ⳿ⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲓⲟⲙⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϣⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁϥⲉⲣⲑⲁⲗⲡⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲗ̅ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲭⲁ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲙϥ ⲉⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲃ̅ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲡⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲗ̅ⲅ̅ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲣⲏϯ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ