Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ Ⲅ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲫⲏ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲉϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲃ̅ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϯⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉ ⲛⲉⲕⲙⲱⲓⲧ ⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲛⲉⲛⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲅ̅ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲧⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲉⲕⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲇ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲉ̅ ⲡⲓⲁⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⳿ⲭⲛⲁⲁⲓⲥ ⲉⲕ⳿ⲧⲫⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲫϯ. ⲍ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉϭⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲓⲕⲟⲥ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉϣⲉⲡ ⲛⲁⲓⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲑ̅ ⲁⲕ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲇⲓⲟⲧⲣⲉⲫⲏⲥ ⲡⲓⲙⲁⲓⲉⲣϩⲟⲩⲓⲧ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ϥϣⲏⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϯⲛⲁ⳿ⲑⲣⲉϥⲉⲣ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲉϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉϥⲉⲣ⳿ⲫⲗⲟⲓⲁⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲕⲏⲛ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥϣⲱⲡ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ϥⲭⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲓϯ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲛⲑⲱⲛⲕ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲫⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲇⲓⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛϯ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲁϣ. ⲓ̅ⲇ̅ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲟ ⲟⲩⲃⲉ ⲣⲟ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲁⲕ ⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ϣⲫⲉⲣ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ϣⲫⲉⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗ ⲅ̅