Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⳿ⲫⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ. ⲃ̅ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲩ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲅ̅ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲁⲥⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲙϯ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲇ̅ ⲁⲩⲥⲁϧⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲁⲡ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲩϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲛⲏⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲉ̅ ϯⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⳿ⲛⲭⲏⲙⲓ ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲇⲉ ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁϥⲧⲁⲕⲱⲟⲩ. ⲋ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲣⲭⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲭⲱ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲙⲁ⳿ⲛϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲁ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲍ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲥⲁⲣⲝ ⲥⲉⲭⲏ ⲉⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲛⲁϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ. ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲥⲉⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲫⲱⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ϯ ⲙⲉⲧ⳪ ⲇⲉ ⲥⲉϣⲱϣϥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲱⲟⲩ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲓⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ ⲉⲣⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⲛⲁⲕ. ⲓ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲫⲩⲥⲓⲕⲱⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ϩⲓ ⳿ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲃⲉⲭ ⲉ ⳿ⲙⲃⲁⲗⲁⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ϧⲉⲛ ϯ ⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲕⲟⲣⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁϭⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲟϯ ϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⳿ⲛⲁⲑⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡⲑⲏ ⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ϣϣⲏⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲑⲓⲛⲟⲡⲟⲣⲟⲛ ⲛⲉ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲟⲡⲃ̅ ⳿ⲉⲁⲩϥⲟϫⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲁⲛϩⲱⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲁⲅⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⲛⲉ ⲉⲩϩⲓ⳿ⲥⲫⲏⲓϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲓⲡⲓ ϩⲁⲛⲥⲓⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲉⲙ ⲛⲉ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲭⲉⲙⲥ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲁϩⲍ̅ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲛⲱⲭ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ Ⲡ⳪ ⲁϥ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲑⲃⲁ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲛⲧⲁϥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ϧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲥⲟϩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲥⲉⲃⲏ ⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϣⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁⲣⲟϥ ⳿ⲉϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉ ⳿ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉϥ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲣⲉϥϥⲓⲁⲣⲓⲕⲓ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲟⲩ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲉϩⲁ⳿ⲛϩⲟ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲟⲧⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲉⲣϩⲁⲗ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏ ⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲫⲟⲣϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲕ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲕⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲕ̅ⲃ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲣⲓⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϩⲱⲗⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲥϯ ⳿ⲛϯⲕⲉ⳿ϣⲑⲏⲛ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁϭⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲥⲁⲣⲝ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲥⲗⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϩⲟⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭ ⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲫϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲛⲓϣϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ϧⲁϫⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁ̅ ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲍ̅ ⲉⲛⲓⲣⲏⲛⲏ ⲧⲱ ⲕⲩⲣⲓⲱ