Ϯ⳰ⲀⲠⲞⲔⲀⲖⲨⳘⲮⲒⲤ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ϯⲁⲡⲟⲅⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲧⲁⲙⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲏⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲁϥⲧⲁⲟⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲃⲱⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲅ̅ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲱϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓⲱⲧⲥ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϧⲱⲛⲧ. ⲇ̅ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲏⲉⲧⲭⲏ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲉ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲓϣⲁⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲍ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲃⲁⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲑⲟⲕⲥϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲩⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲙⲏⲛ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱ ϯⲁⲣⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ. ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲩϧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲑⲙⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲛϩⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲉⲥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩϫⲱⲙ ⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⳿ⲛϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲧⲉ ⲛⲉⲙ ⲥⲙⲩⲣⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲣⲅⲁⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲑⲩⲁⲧⲏⲣⲁ ⲛⲉⲙ ⲥⲁⲣⲇⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲓⲗⲁⲇⲉⲗⲫⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲫⲟⲛϩⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲙⲏ ⲑⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲫⲟⲛϩⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏϯ ⳿ⲛⲛⲓⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲟⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲡⲟⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲟⲓ ϩⲓⲱⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲟϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟϫϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥϥⲱⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲣⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϣⲁϩ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲱⲙ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ ⲭⲁⲗⲕⲟⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉϥⲫⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉϥ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛ⳿ⲧ⳿ⲥⲙⲏ ⳿ⲛϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲥⲏϥⲓ ⲉⲥϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲣⲟ ⲃ̅ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥϫⲟⲙ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲓϩⲓⲧⲧ ⳿ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϧⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲧⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲉϫⲱⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϧⲁ⳿ⲉ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲁⲙⲉⲛϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲕ̅ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲓ ⲧⲁϫⲓϫ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲍ̅ ⳿ⲛⲗⲩⲭⲛⲓⲁ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲍ̅ ⳿ⲛⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉ