Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⳘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓ ⳿ⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⳿ⲧⲕⲁⲡⲡⲟⲇⲟⲕⲓⲁ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲏⲑⲁⲛⲓ⳿ⲁ. ⲃ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲩⲥⲱϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲛⲟⲩϫϧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲅ̅ ⳿ϥ⳿ⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲛⲁⲓ ⲁϥ⳿ϫⲫⲟⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲇ̅ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧϭⲱϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲗⲱⲙ ⲉⲩ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲉ̅ ⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉϥⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ. ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲑⲉⲗⲏⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ. ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲩⲃ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲩⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲭⲣⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲑⲉⲗⲏ ⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϣⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁϥϭⲓⲱⲟⲩ. ⲑ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏ ⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϭⲱⲣⲡ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲩ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲩⲉⲣⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ϯⲛⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓϯⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲉⲛϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲛⲏ ⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϣⲱⲡⲓ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁⲃ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϩⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏ ⲓϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲏⲃ ⳿ⲛⲁⲧⲁϭⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉ⳿ⲡϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫϯ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲓϯ ⲁⲛ ⲉⲑⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲧⲟⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲡ. ⲕ̅ⲇ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲩ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲁϥϣⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥ⳿ϩⲣⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ϣⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ