ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲭⲣⲟϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓ⳿ⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲁⲩⲙⲁⲥⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲡⲓⲉⲣⲱϯ ⳿ⲛⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲁⲧ ⳿ⲭⲣⲟϥ ϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ. ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙϯⲡⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ Ⲡ⳪. ⲇ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ⳿ⲉⲁⲩϣⲟϣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ϥⲥⲟⲧⲡ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲱⲛⲓ ⲉⲩⲟⲛϧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϩⲁⲛϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⳿ⲙⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲩϣⲏⲡ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ϯⲛⲁⲭⲱ ϧⲉⲛ ⲥⲓⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛⲓ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲛϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲛⲉϥϭⲓϣⲓⲡⲓ. ⲍ̅ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲛⲓⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲁⲩϣⲟϣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩϫⲱϫ ⳿ⲛⲗⲁⲕϩ. ⲏ̅ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲛⲓ ⳿ⲛϭⲣⲟⲡ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ ⳿ⲛ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϯⲙⲁϯ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲭⲁⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲑ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩ⳿ϣⲗⲱⲗ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟϥ ϩⲟⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲣⲉⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ. ⲓ̅ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲛⲁⲩⲛⲁⲛⲁⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ϯⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙ⳿ⲛϫⲱⲓⲗⲓ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϧⲏⲕ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲯⲩⲭⲏ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲉⲣϣⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣϥ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ Ⲡ⳪ ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ϩⲱⲥ ⲉϥϭⲟⲥⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲧⲉ ⲛⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲁⲙⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲁ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧⲕⲁϯ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉⲙϩⲉⲩ ⲟⲩⲟϩ ϯ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲕⲁⲕⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲙⲫϯ ⲙⲁⲧⲁⲓ⳿ⲉ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭ ⲓⲥⲉⲩ ϧⲉⲛ ϩⲟϯ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲉⲡⲓⲕⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲕⲱⲗϫ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲉϥϭⲏⲟⲩ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ. ⲕ̅ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϯⲕⲉϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲉⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱϥ ⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲁϥⲥⲱϫⲡ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲙⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉϥϣⲉⲛⲧⲁⲧⲥⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⳿ⲭⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲉⲩϩⲱⲟⲩϣ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁϥϩⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁϥϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓϣⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥⲉⲣϧⲟⲧ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲑⲟ ϯⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ