ⲅ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲉϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩϫⲉⲙϩⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁϭⲛⲉ ⲥⲁϫⲓ. ⲃ̅ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲧⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ. ⲅ̅ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲁⲛ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲉⲃ ⳿ⲛϩⲱⲗⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓϥⲱⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲃⲥⲱ ⳿ⲛϯϩⲓⲱⲧⲟⲩ ⲉⲥⲥⲉⲗⲥⲱⲗ. ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ. ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲁⲩⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲫϯ ⲡⲉ ⲛⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲩϭⲛⲟ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲓ. ⲋ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲥⲁⲣⲣⲁ ⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲉⲥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲑⲏ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲉⲣⲓ ⲛⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟϯ ⲁⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲟϯ. ⲍ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲛⲓⲕⲉϩⲱⲟⲩⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲏ ⲥ ⲡⲉ ⲛⲓϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϯⲧⲁⲓⲟ ⲛⲱⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲛⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲏ̅ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϭⲓϧⲓⲥⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⳿ⲛϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲑⲉⲃⲓⲏ ⲟⲩⲧ. ⲑ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϩⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲟⲩϩⲱⲟⲩϣ ⲡⲉⲧⲟⲩⲃⲏϥ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲥⲙⲟⲩ. ⲓ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲗϭ ⲟ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲭⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲓⲕⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲥⲉϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲙⲁϣϫ ⲥⲉⲣⲁⲕⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲟⲩⲧⲱⲃϩ ⳿ⲡϩⲟ ⲇⲉ ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲛⲁ⳿ϣϯ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲉⲣⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲟⲩϩⲟϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲥϩⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ. ⲓ̅ⲉ̅ Ⲡ⳪ ⲇⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲥⲏ ⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲟⲩϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲓⲁⲟⲩⲱ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲑⲉⲗⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲟϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ϥⲟⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲓ̅ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲕⲉⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϣⲧⲉⲕⲟ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲁⲥϭⲓϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲱ⳿ⲉ ⲉⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲏ̅ ⳿ⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁⲛⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲭⲱ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛⲧⲱⲃϩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲛϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲫⲉ ⲁⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ