ⲇ̅
ⲁ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁϥϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲕ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲁⲓ⳿ⲥⲙⲟⲧ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ. ⲃ̅ ⳿ⲉ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉϥ⳿ϣⲧⲉⲙϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲓϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ. ⲅ̅ ⲕⲏⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲥⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲓϧⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲟ ⳿ⲙⲃⲟϯ ⳿ⲙⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲇ̅ ⲉⲧⲉ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲟϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲣⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ. ⲉ̅ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲉⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϯϩⲁⲡ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲍ̅ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ϫⲉⲙⲕⲁϯ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲏ̅ ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉ ϯ ⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲙⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥϩⲱⲃⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ. ⲑ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ. ⲓ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥϭ ⲓⲧϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϧⲁⲣⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲁϫⲓ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ϩⲱⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥⲉⲃⲧⲱⲧⲥ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲣⲱⲕϩ ⲉⲑⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⳿ⲉⲁϥϫⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲣⲁϣⲓ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲥⲉϣⲱϣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲱⲟⲩ⳿ⲛⲓⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲫⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϯϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲓⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲧⲉⲫⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⳿ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲓⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲣⲁⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲑⲣⲉϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲓⲥϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲉⲣϩⲏ ⲧⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲓⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ϥⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⲓⲉ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲑⲱⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲱⲓⲗⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲉⲫϯ ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ