ⲉ̅
ⲁ̅ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϯϯ ϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲃ̅ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟϩⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩϣⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁϥϫⲓⲣ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲟⲩⲧϥ ⳿ⲛϩⲏⲧ. ⲅ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳪ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲟϩⲓ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓϫⲱϫ ⳿ⲙⲙⲁⲛ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲁⲑⲗⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛⲓϧⲉⲗϣ⳿ⲓⲣⲓ ⲙⲁϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉⲗ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲣⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ⲫϯ ⳿ϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲓ ϭⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⳿ϥϯ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ. ⲋ̅ ⲙⲁⲑⲉⲃⲓ⳿ⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ϯϫⲓϫ ⲉⲧ⳿ⲁⲙⲁϩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲉⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϫⲉⲙ⳿ⲡϣⲓⲛⲓ. ⲍ̅ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲱⲟⲩϣ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲁϩϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⳿ⲥⲉⲣⲙⲉⲗⲓⲛ ⲛⲁϥ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲏ̅ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲓⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲡⲓⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ϥⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϩⲉⲙϩⲉⲙ ⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲉⲙⲕ ⲟⲩⲁⲓ. ⲑ̅ ⲫⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲱϥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲁⲓϧⲓⲥⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲉⲡ ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲃⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲉⲙⲛⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϯϫⲟⲙ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉϥ⳿ⲉϩⲓⲥⲉⲛϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲙⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲓϯⲛⲟⲙϯ ⲉⲓⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ϣⲫⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲥⲟⲧⲡⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲣⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁ̅