ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ϯϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲱⲟⲩϣⲓ ⲉϥⲟⲛϧ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲗⲟⲅⲓⲕⲟⲛ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛ⳿ⲥⲭⲏⲙⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲉⲃⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲁϯ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲑⲣⲁⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲅ̅ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲉⲩⲓ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲉⲧ⳿ⲥϣⲉ ⳿ⲉⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲫⲱϣ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩϣⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩϯ. ⲇ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏϣ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ. ⲋ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲩϣⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲡϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲑⲟⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ. ⲍ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ϯⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲏ̅ ⳿ⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧϯⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲑⲁⲧϩⲏⲧ ⲫⲏⲉⲧϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ. ⲑ̅ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲫⲏⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲙⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. ⲓ̅ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲭⲁ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϭⲛⲁⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯ⳿ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϧⲏⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲏ ⲛ ⳿ⲉϯⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲧⲙⲉⲧⲙⲁⲓϣⲉⲙⲙⲟ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲣⲓⲙⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲉⲧϭⲁⲥⲓϩⲏ ⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲑⲉⲃⲓⲏ ⲟⲩⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲁⲃⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲡⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϥⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲣⲓⲁⲩⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲉⲣϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⲁⲛ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲛϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⲫⲱⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲑⲛⲁϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪. ⲕ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉⲕϫⲁϫⲓ ⳿ϩⲕⲟ ⲙⲁⲧⲉⲙⲙⲟϥ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓⲃⲓ ⲙⲁ⳿ⲧⲥⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲕⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕ⳿ⲉⲑⲱⲟⲩϯ ⳿ⲛϩⲁⲛϫⲉⲃⲥ ⳿ⲛ ⳿ⲭⲣⲱⲙ ϩⲓϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲫⲉ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲑⲣⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ