ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲥⲉⲑⲏϣ. ⲃ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲁϥϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲑⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁⲩ ⲉⲩ⳿ⲉϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲁⲡ. ⲅ̅ ⲛⲓⲁⲣⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩⲭⲏ ⲉⲩϩⲟϯ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲭ ⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲉⲝⲟⲩⲥⲓ⳿ⲁ ⲁⲣⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲇ̅ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲣⲓϩⲟϯ ⲛⲁⲥⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⳿ⲛϯ ⲥⲏϥⲓ ϩⲓⲕⲏ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲡⲉ ⲉⲥϭⲓ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲓϣ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲉ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⳿ⲉϭⲛⲉϫⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ. ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛϯϩⲱϯ ϩⲁⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⳿ⲉⲡⲁⲓϩⲱⲃ. ⲍ̅ ⲙⲁ ⲛⲉⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁ ⲡⲓϩⲱϯ ⳿ⲙⲫⲁ ⲡⲓϩⲱϯ ⲙⲁ ⲡⲓⲧⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲫⲁ ⲡⲓⲧⲉⲗⲟⲥ ⲙⲁϯϩⲟϯ ⳿ⲙⲫⲁ ϯϩⲟϯ ⲙⲁ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲫⲁ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ. ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲙⲉⲛⲣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁϥϫⲉⲕ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲛⲛⲉⲕϧⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲉⲕϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⲕⲉⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ. ⲓ̅ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲥ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϫⲉ ϯⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲛⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲙⲁⲣⲉⲛⲭⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ϩⲃⲏ ⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϯ ⲇⲉ ϩⲓⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲛϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲛⲥⲟⲩⲃⲏⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑⲓϧⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣϭⲛⲏⲛ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲟϩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲟⲓ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯⲥⲁⲣⲝ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ