ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲓⲟⲓ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ. ⲃ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲙ ⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲇⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲉⲙ ⲟⲩⲟϯ. ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϣⲉϣϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉϥϯ ϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲟⲩⲃⲱⲕ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ ⲉϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲉⲡⲉϥ⳪ ⲓⲉ ⲉϥⲛⲁϩⲉⲓ ⲉϥⲟϩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉϯϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲉⲧϯϩⲁⲡ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲙ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛⲁϥ. ⲏ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲙⲡϭ̅ ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲓⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ Ⲡ⳪. ⲑ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲕϣⲱϣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲉⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁϩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲟⲛϧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϫⲉ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲕⲉⲗⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲱⲗϫ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲗⲁⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϥⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⳿ⲉϫⲱϥ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲙⲁϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲭ ⲁ ⲟⲩϭⲣⲟⲡ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲥⲟⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥϭⲁϧⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲛⲭⲁⲓ ϫⲉ ⳿ϥ ϭⲁϧⲉⲙ ⳿ϥϭⲁϧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲁⲉⲣ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲓⲉ ⳿ⲕⲙⲟϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁⲕⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕ⳿ϧⲣⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲟⲩϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲁ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲁ ⲡⲓⲕⲱⲧ ⳿ⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲕ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲃⲉⲗ ⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ϧⲣⲉ ⲥⲉⲟⲩⲁⲃ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϭⲣⲟⲡ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲟⲩⲉⲙ ⲁϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲉ ⲏⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲁ ϭⲓϭⲣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲭⲁϥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲱⲟⲩⲛⲓ⳿ⲁⲧϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉϥⲛⲁⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲃ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ