ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ⳿ⲥⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϫⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲣⲁⲛⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲉⲛ. ⲃ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲉⲩⲕⲱⲧ. ⲅ̅ ⲕⲉ ⲅⲁⲣ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲧⲁϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲛⲓϣⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϯ⳿ϣⲫⲓⲧ ⲛⲁⲕ ⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ. ⲇ̅ ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉⲛ⳿ⲥⲃⲱ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ. ⲉ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏ ⲥⲓⲥ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲋ̅ ϩⲓⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲣⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛϭ̅ ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲍ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϣⲉⲡ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ϩⲱϥ ⲉⲧⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ. ⲏ̅ ϯϫⲱ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲁϫⲣⲉ ⲛⲓⲱϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟϯ. ⲑ̅ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩⲛⲁⲓ ⳿ⲉϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲉⲣⲯⲁⲗⲓⲛ ⳿ⲉⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. ⲓ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲠ⳪ ⲙⲁⲣⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲏⲥⲁⲏⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲑⲛⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲥⲥⲉ ⲛⲉⲙ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲉⲣⲁⲣⲭⲱⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϥ⳿ⲉⲙⲁϩ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ϯ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲧⲟⲗⲙⲉⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲓϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲑⲣⲓϣⲱⲡⲓ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲫⲱϣⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲏ ⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲡⲣⲟⲥⲫⲱⲣⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲓ ⲉⲥϣⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟⲛⲧⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲁ ⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲁⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϫⲉ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⲉⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϩⲱⲃ. ⲓ̅ⲑ̅ ϧⲉⲛ ⳿ⲧϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥⲕⲱϯ ϣⲁ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲁⲗⲗⲩⲣⲓⲕⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲙⲁϩⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲓⲙⲉⲓ ⳿ⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩϫⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ϣⲧⲉⲙⲕⲱⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲉⲛϯ ⳿ⲛϣⲉⲙⲙⲟ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲉⲩ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲱⲟⲩ ⲉⲑⲃⲏ ⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲩ⳿ⲉⲕⲁϯ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛϯ ⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲥⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲇⲉ ϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲕ̅ⲇ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲛⲁϣⲉⲛⲏⲓ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲡⲁⲛⲓ⳿ⲁ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉⲓⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲧⲫⲟⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲙⲁⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲕ̅ⲉ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲩϯⲙⲁϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲭⲁⲓ⳿ⲁ ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲩϯⲙⲁϯ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ ⲥⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉⲙϣⲏⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲁⲓϣⲁⲛϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁⲉⲣ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲱⲟⲩ ⲉⲓ⳿ⲉϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲡⲁⲛⲓ⳿ⲁ. ⲕ̅ⲑ̅ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲏⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲓⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟϩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲗ̅ ϯϯϩⲟ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯ⳿ⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲫϯ. ⲗ̅ⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲇⲓ⳿ⲁⲕⲟⲛⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥϣⲏⲡ ⳿ⲉⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ. ⲗ̅ⲃ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲫϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ