ⲃ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ϣⲉⲣⲟⲩⲱ ⲁⲛ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ϧⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲕϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲕϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ. ⲃ̅ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥϣⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲅ̅ ⳿ⲭⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⲱ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲫⲏⲉⲧϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲭⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϩⲱⲕ ⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛ ⳿ⲭⲛⲁ⳿ϣⲫⲱⲧ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲇ̅ ϣⲁⲛ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲣⲁⲙⲁ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭⲉⲥⲑⲉ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛ⳿ⲕ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲛⲁϣⲧϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲟⲩⲉⲙ⳿ϩⲑⲏϥ ⳿ⲕϩⲓ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲋ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲍ̅ ⲛⲏ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲏ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉϯⲙⲁϯ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲑⲏⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧϭⲓ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲃⲟⲛ. ⲑ̅ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲓ̅ ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲉⲧⲣⲉϥϭⲓϩⲟ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲑⲙⲏⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲓ⳿ⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲥⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲉⲣⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲥⲑⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ Ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϩⲏⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲕϯⲣⲁⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲙⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϧⲉⲛ ⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲕⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲕⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲕⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ϩⲑⲏⲕ ⲭⲏ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲃⲉⲗⲗⲉⲩ ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ. ⲕ̅ ⳿ⲫⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲧϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲁϧ ⳿ⲛⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲉⲣⲉ ⳿ⲑⲙⲟⲣⲫⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲫⲏ ⲟⲩⲛ ⲉⲧϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲕϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ ϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲕϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲛⲱⲓⲕ ⲫⲏⲉⲧⲥⲱϥ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⳿ⲕⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲡⲉⲣⲫⲉⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲕϣⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫϯ ⲥⲉϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲕϣⲁⲛ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁ ⲡⲉⲕⲥⲉⲃⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲭⲓ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲥⲉⲛⲁⲟⲡⲥ ⲉⲩⲥⲉⲃⲓ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲫⲩⲥⲓⲕⲏ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲉⲥϫⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲱⲃ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲥⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲣ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲁⲛ ⲉⲑⲟⲩⲟⲛϩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲁⲛ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ