ⲉ̅
ⲁ̅ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⲙⲁⲣⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⳿ⲡϫⲓⲛ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲡⲁⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲅ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲡⲓϩⲟϫϩⲉϫ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ⲇ̅ ϯϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϯⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲉ̅ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϭⲓϣⲓⲡⲓ ϫⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲥⲫⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲁϥⲧⲏ ⲓϥ ⲛⲁⲛ. ⲋ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲍ̅ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲧⲁⲭⲁ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲙⲟⲩ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ. ⲏ̅ ⳿ϥⲧⲁϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ. ⲑ̅ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϫⲱⲛⲧ. ⲓ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛϫⲁϫⲓ ⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲧⲁⲛϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛ⳿ⲉⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲉⲣ⳿ⲡⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁ ⲡⲓⲙⲟⲩ ϣⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲅ̅ ϣⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲟⲡ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲟⲩⲙⲏϣ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲩⲕⲁⲧⲁ⳿ⲕⲣⲓⲙⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲇⲱⲣⲉ⳿ⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲏ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲁⲡ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲉⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ. ⲕ̅ ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲁϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲁϣⲁⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪