ⲋ̅
ⲁ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟϥ ⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ. ⲃ̅ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛⲙⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲱⲥ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲅ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁⲛϭⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ. ⲇ̅ ⲁⲩⲕⲟⲥⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲱⲙⲥ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲃⲉⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ. ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛⲧⲱϫⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉϥⲕⲉ⳿ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲋ̅ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩⲁϣϥ ⲛⲉⲙⲁϥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲙⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ. ⲍ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲁϥⲙⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ. ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ. ⲑ̅ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲉϥⲱⲛϧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ϥⲱⲛϧ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲱⲛϧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲛⲁⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲉϥ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ⳿ⲁ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲛϧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲣ⳪ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⲅⲁⲣ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲁ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ϣⲁⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩⲙⲟⲩ ⳿ⲓⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲏⲡ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲧⲩⲡⲟⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲃⲱ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲡϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲡϭⲱϧⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉϯ⳿ⲁⲛⲟⲙⲓ⳿ⲁ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲙⲁⲧⲁϩⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲕ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓϣⲓⲡⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲧϧⲁ⳿ⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲛⲏ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲃ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲟⲩⲃⲟ ⳿ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲓⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲛϧ ϣⲁ ⳿ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪