⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⳘⲞⲐⲈⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⳿ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⳿ⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲫⲛⲁⲓ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛ⳪. ⲅ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲉϯϣⲉⲙϣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲏ ⳿ⲛⲛⲁⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲉⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ ϩⲱⲥ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲑⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⲛⲉⲙ ⲙⲉⲣⲓ. ⲇ̅ ⲉⲓⲙⲉⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲙⲱⲟⲩ⳿ⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲙⲟϩ ⳿ⲛⲣⲁϣⲓ. ⲉ̅ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲛⲁⲧⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲗⲱⲏⲇⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲙⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲕ ϩⲱⲕ. ⲋ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉⲕ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲁϩⲉⲙ ⲱⲛϧ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲁⲭⲁϫⲓϫ. ⲍ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛϩⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲉⲧⲥⲁⲃⲉ. ⲏ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲓⲡⲓ ⲟⲩⲛ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ⳪ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϩⲱ ⲡⲉⲧⲥⲟⲛϩ ⳿ⲛⲧⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ϯϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲱϩⲉⲙ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲛ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓⲏⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲁϥⲕⲱⲣϥ ⲙⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲩⲭⲁⲧ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲉⲙ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯϭⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛϯϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲁϫⲱⲓⲗⲓ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲭⲁ ⲟⲩ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲓϫⲱⲓⲗⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲫⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲫⲟⲛϩⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲛⲉⲥⲩⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯ⳿ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲓⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲙⲏ ⲁϥⲓⲏⲥ ⳿ⲉⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲉⲙⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲏⲓⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲣⲉϥϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⳿ⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ