ⲃ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲛ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲭⲁⲩ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲛⲁ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ. ⲅ̅ ⲁⲣⲓ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥϧⲟⲕϥ. ⲉ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ϣⲉ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲛϯ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙϯ ⳿ⲛⲟⲙⲓⲙⲟⲥ. ⲋ̅ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉⲧϧⲟⲥⲓ ϩⲱϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉϥϭⲓ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ. ⲍ̅ ⲕⲁϯ ⳿ⲉⲛⲏ ⳿ⲉϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ Ⲡ⳪ ⲅⲁⲣ ⲉϥ⳿ⲉϯ ⲛⲁⲕ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲏ̅ ⲁⲣⲓ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⳿ⲉϯϭⲓ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲥⲟⲛϩ ⲁⲛ. ⲓ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ϯⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲟⲧⲟⲩ ϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣϩⲩⲡⲟⲙⲉⲛⲓⲛ ⲓⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⳿ϥⲛⲁϫⲟⲗⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲁⲑⲛⲁϩϯ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲟⲗϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲙⲁ⳿ⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲕⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲙⲗⲁϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⳿ⲛϧⲏⲧⲕ ⳿ⲉⲟⲩⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟⲕ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲕ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲉⲕϣⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲓ⳿ⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲥⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲩⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ϣⲁϥϫⲉⲙⲙⲁ ⳿ⲛⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲙⲉϯ ⲉⲥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏ ⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲫⲩⲗⲉⲧⲟⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲇⲏ ⲁ ⳿ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲥⲟⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉⲫⲱⲛϩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲑ̅ ϯⲥⲉⲛϯ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲥ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲓ⳿ⲥ⳿ⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲁ Ⲡ⳪ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙ⳿ⲡϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϫⲱ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲁⲧ ⲉⲧⲉ⳿ⲛϧⲏ ⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲉⲗϫ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲓ⳿ⲟ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏ ⲉⲩϣⲱϣ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲟⲩⲛ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲧⲟⲩⲃⲟϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲓ⳿ⲟ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛϣⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲏⲃ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲟⲩⲃⲏ ⲟⲩⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲛⲓⲕⲱϯ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲥⲟϫ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ϫⲉ ϣⲁⲩ⳿ϫⲫⲉ ϩⲁⲛϣⲱⲛⲧ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲥϣⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲑⲣⲉϥ⳿ⲙⲗⲁϧ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲁⲛⲉⲭ ⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⲧⲁⲭⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϯ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ⳿ⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓⲫⲁϣ ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϫⲟⲣϫϥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲩⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫⲏ