ⲅ̅
ⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲣⲓ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛϩⲱⲟⲩ. ⲃ̅ ⲉⲩ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϩⲁⲧ ⳿ⲛⲉⲥⲓⲉ ⳿ⲛϭⲁⲥⲓϧⲏⲧ ⳿ⲛⲣⲉϥϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲧⲟⲩⲃⲟ. ⲅ̅ ⳿ⲛⲁⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲁⲧⲥⲉⲙⲛⲓ ⳿ⲛⲇⲓ⳿ⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲁⲧ⳿ϣ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉϣⲉⲡ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲛ. ⲇ̅ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙ⳿ⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲥⲓⲱⲟⲩ ⳿ⲛϭⲁⲥⲓⲛⲁϩⲃⲓ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ. ⲉ̅ ⲉⲣⲉ ⳿ⲡ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲧⲉⲥϫⲟⲙ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱⲗ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲋ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉϣⲁⲩⲟⲙⲥⲟⲩ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲓⲛ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲓ⳿ⲟⲙⲓ ⲉⲩⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲟⲃⲓ ⲉⲩ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲣⲏϯ. ⲍ̅ ⲉⲩϭⲓ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡⲥⲟⲩⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲏ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲇⲉ ⳿ⲛⲓⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲁⲙⲃⲣⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧ ⲉⲩⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲱϯ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲑⲁ ⲛⲓⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉϥ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲁϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛⲑⲱϣ ⲡⲁⲛⲁϩϯ ⲧⲁⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ⳿ⲙⲕⲁⲩϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲛϯⲟⲭⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲗⲩⲥⲧⲣⲟⲓⲥ ⲛⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲣⲉϥⲥⲟⲡⲥⲉⲡ ⲉⲩ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧϩⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲉⲩⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲉⲙ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲁⲕ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲕ⳿ⲧⲥⲁⲃⲟ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲙ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϩⲁⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩⲁⲃ ⲉⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲉϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲛⲓϥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲟⲓ ⳿ⲛϩⲏⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲩⲥⲟϩⲓ ⲉⲩⲧⲁϩⲟ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲑⲏ ⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲓ̅ⲍ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲣⲱⲙⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲉϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ