ⲇ̅
ⲁ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ. ⲃ̅ ϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϣⲱⲡⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲕⲉⲣⲟⲥ ⲁⲕⲉⲣⲟⲥ ⲥⲟϩⲓ ⲙⲁⲑⲉⲧϩⲏⲧ ⲁⲣⲓⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯ⳿ⲥⲃⲱ. ⲅ̅ ⲉϥ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϣⲉⲡ ϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲑⲟⲩⲟϫ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲉⲩϧⲱϧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲙⲁϣϫ. ⲇ̅ ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲙⲉⲛ ⲉⲩ⳿ⲉⲫⲟⲛϩϥ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲛ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲉⲩⲉⲣⲁⲕⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲥⲁ ⲛⲓ⳿ϣⲃⲱ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲣⲓⲛⲩⲙⲫⲓⲛ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲡⲉⲕϣⲉⲙϣⲓ ϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲋ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲇⲏ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϧⲱⲛⲧ. ⲍ̅ ⲡⲓⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁⲓⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲡⲓ⳿ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓϫⲟⲕϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲓⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲏ̅ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⳿ϥⲭⲏ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲭⲗⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ ⲫⲏⲉⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲁⲧⲏⲓϥ ⲛⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲓⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲑ̅ ⲓⲏⲥ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲕ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲓ̅ ⲇⲏⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲓⲁ ⳿ⲕⲣⲓⲥⲕⲏⲥ ⳿ⲉϯⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⳿ⲉⲇⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲁ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲙⲁⲗⲟϥ ⲁⲛⲓⲧϥ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⳿ϥⲉⲣϣⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲓ̅ⲅ̅ ϯⲫⲩⲗⲟⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲥⲟϫⲡⲥ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲣⲱⲁⲥ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲕⲁⲣⲡⲱ ⲁⲛⲓⲧⲥ ⲉⲕⲛⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉϫⲱⲙ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲓⲙⲉⲛ⳿ⲃⲣⲁⲛⲁ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲡⲓⲃⲉⲥⲛⲏⲧ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲣⲉ Ⲡ⳪ ϯϣⲉⲃⲓⲱ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲓ̅ⲋ̅ ϧⲉⲛ ⲧⲁϩⲟⲩⲓϯ ⳿ⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉϥⲭⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲭⲁⲧ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲱⲡ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ Ⲡ⳪ ⲇⲉ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲁϥ ϯϫⲟⲙ ⲛⲏⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓϩⲓⲱⲓϣ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱϥ ⲛⲟⲩⲙⲟⲩ⳿ⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩϫⲟⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲫⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡⲣⲓⲥⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⲁⲕⲩⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲏⲓ ⳿ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ. ⲕ̅ ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⳿ⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓⲥⲟϫⲡϥ ϧⲉⲛ ⲙⲉⲗⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϧⲁϫⲉⲛ ϯ⳿ⲫⲣⲱ ⳿ϥϣⲓⲛⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⳿ⲛϫⲉ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲩⲇⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ Ⲡ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲕⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲓⲙⲟⲑ ⲃ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲗⲁⲟⲇⲓⲕⲓⲁ ϯⲙⲉⲧⲣⲟⲡⲟⲗⲓⲥ