ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲦⲀⲠⲢⲞ ⲘⲘⲚⲦⲢⲈ ⲤⲚⲀⲨ ⲎϢⲞⲘⲚⲦ ⲈⲢⲈϢⲀϪⲈ ⲚⲒⲘ ⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ. ⲃ̅ ⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲄⲀⲢ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϮϢⲢⲠ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲈⲒϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲘⲈϨⲤⲈⲠ ⲤⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲈⲈⲒⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲦⲎⲢϤ ϪⲈ ⲈⲒϢⲀⲚⲈⲒ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲚϮⲚⲀϮⲤⲞ ⲀⲚ. ⲅ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ⲦⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦϢⲀϪⲈ ⲚϨⲎⲦ. ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚϤⲞ ⲀⲚ ⲚⲀⲦϬⲞⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϤϬⲘϬⲞⲘ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲇ̅ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀⲨⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲀⲤⲐⲈⲚⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϤⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲔⲀⲒⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ⲦⲚϬⲞⲞⲂ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲚⲚⲀⲰⲚϨ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲉ̅ ϪⲚⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲎⲚⲦⲈⲦⲚ ⲈⲒⲘⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϪⲈ ⲘⲈϢⲀⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚϪⲞⲞⲨⲦ. ⲋ̅ ϮⲚⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲀⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚϨⲈⲚϪⲞⲞⲨⲦ ⲀⲚ. ⲍ̅ ϮϢⲖⲎⲖ ⲆⲈ ⲈⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈⲦⲚⲢ ⲖⲀⲀⲨ ⲘⲠⲈⲐⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰⲦⲠ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢⲠ ⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨϤ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲚϢⲰⲠⲈ ϨⲰⲤ ⲤⲰⲦⲠ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲘⲚϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲦⲘⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈϪⲚ ⲦⲘⲈ. ⲑ̅ ⲦⲚⲚⲀⲢⲀϢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲚϢⲀⲚϬ ⲂⲂⲈ. ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚϪⲞⲞⲢ ⲠⲀⲒ ⲢⲰ ⲠⲈⲦⲚϢⲖⲎⲖ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈⲦⲚⲤⲞⲂⲦⲈ. ⲓ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ ϮⲤϨⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀⲈⲒ ⲦⲀⲬⲢⲰ ϨⲚ ⲞⲨϢⲰⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲀⲀⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲞⲢϢⲢ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲨ ⲢⲀϢⲈ ⲤⲂⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲤⲞⲠⲤ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲒⲘⲈⲈⲨⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲢⲒⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϮⲢⲎⲚⲎ ⲘⲚ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ. ⲀⲤⲠⲀⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ⲚⲘⲘⲎⲦⲚ ⲦⲎⲢⲦⲚ.