ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈϢϪⲈ ϢϢⲈ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲚ. ϮⲚⲎⲨ ⲆⲈ ⲈϨⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲚ ⲞⲨϬⲰⲖⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲃ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀⲐⲎ ⲘⲘⲚⲦⲀϤⲦⲈ ⲚⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲒⲦⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲈⲒⲦⲈ ⲈϤⲘⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲈⲀⲨⲦⲰⲢⲠ ⲘⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ϢⲀ ⲦⲘⲈϨϢⲞⲘⲦⲈ ⲘⲠⲈ. ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲈⲒⲦⲈ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲰⲘⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ ⲇ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲞⲢⲠϤ ⲈⲠⲠⲀⲢⲀⲆⲈⲒⲤⲞⲤ. ⲀⲨⲰ ⲀϤⲤⲰⲦⲘ ⲈϨⲈⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲨϨⲎⲠ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲤⲦⲞ ⲀⲚ ⲈϪⲞⲞⲨ ⲈⲢⲰⲘⲈ. ⲉ̅ ⲈⲒⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲀ ⲠⲀⲒ ⲚⲦⲈⲒⲘⲒⲚⲈ. ϨⲀⲢⲞⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲚ ⲘⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ⲋ̅ ⲈⲒϢⲀⲚⲞⲨⲈϢ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϮⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲀⲚ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲞⲨⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲦⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϮϮⲤⲞ ⲆⲈ ϪⲈ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲈϨⲞⲨⲈ ⲐⲈ ⲈⲦϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲎⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦ. ⲍ̅ ⲀⲨⲰ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲀϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦⲚⲞϬ ⲚⲀⲠⲞⲔⲀⲖⲨⲮⲒⲤ. ⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲤⲞⲨⲢⲈ ⲈⲦⲀⲤⲀⲢⲜ. ⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲈϤⲈϮⲔⲖⲮ ⲈϪⲰⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲀϪⲒⲤⲈ ⲘⲘⲞⲒ. ⲏ̅ ⲀⲒⲤⲈⲠⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲈϤⲈⲤⲀϨⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ϨⲰ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲦⲀⲬⲀⲢⲒⲤ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲦϬⲞⲘ ⲄⲀⲢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦϬⲰⲂ. ϨⲚ ⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ϬⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲚϨⲞⲨⲞ ϮⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲀⲀⲤⲐⲈⲚⲒⲀ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲤⲈⲞⲨⲰϨ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲚϬⲒ ⲦϬⲞⲘ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ϮⲦⲎⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈϢⲰⲠⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲚⲦⲀⲦϬⲞⲘ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲰϢ ϨⲚ ϨⲈⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϨⲚ ϨⲈⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲖⲰϪϨ ϨⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲒϢⲀⲚⲢⲀⲦϬⲞⲘ ⲦⲞⲦⲈ ϢⲀⲒϬⲘϬⲞⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲈ ⲚⲀⲐⲎⲦ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲈϢϢⲈ ⲠⲈ ⲈⲦⲢⲈⲨⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲒⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲒϢⲰⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲖⲀⲀⲨ ⲞⲚ ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲘⲀⲈⲒⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲒⲀⲀⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲚ ϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲀⲈⲒⲚ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲠⲎⲢⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚϬⲞⲘ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲀⲢⲀ ⲠⲔⲈⲤⲈⲈⲠⲈ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲒⲘⲎⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈϨϨⲒⲤⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲔⲰ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲒϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲘⲈϨϢⲞⲘⲚⲦ ⲚⲤⲞⲠ ⲠⲈ ⲠⲀⲒ ϮⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲚϮⲚⲀⲞⲨⲈϨϨⲒⲤⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲒϢⲒⲚⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲤⲀ ⲚⲈⲦⲚⲚⲔⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲰⲦⲚ ⲚⲈϢϢⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲚϢⲎⲢⲈ ⲈⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲚⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲒⲞⲦⲈ ⲚⲚϢⲎⲢⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲒⲐⲈ ϮϪⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲰ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲈⲦⲘⲮⲨⲬⲎ. ⲈϢϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲘⲀⲦⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲘ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲤⲦⲰ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲒⲂⲀⲢⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲞ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲀⲒϪⲒ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲔⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲎ ⲀⲒϤⲈϬ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲖⲀⲀⲨ ⲚⲚⲈⲚⲦⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲤⲈ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲒⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲦⲚⲚⲈⲨⲠⲤⲞⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲎⲦⲒ ⲀⲦⲒⲦⲞⲤ ϤⲈϬ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲀⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲚ ⲚⲒϨⲒⲞⲞⲨⲈ ⲀⲚ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲘⲈϢⲀⲔ ⲈⲦⲈⲦⲚⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈⲚⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲚϢⲀϪⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲈⲚⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲀⲘⲈⲢⲀⲦⲈ ϨⲀ ⲠⲈⲦⲚⲔⲰⲦ. ⲕ̅ ϮⲢϨⲞⲦⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲦⲀⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲦⲀϨⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲐⲈ ⲈⲚϮⲞⲨⲀϢⲤ ⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲐⲈ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲞⲨⲀϢⲦ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ϨⲈⲚϮⲦⲰⲚ ⲚⲈ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲰϨ ⲘⲚ ϨⲈⲚϬⲰⲚⲦ ⲘⲚ ϨⲈⲚϪⲞⲔϪⲔ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲒⲀ ⲘⲚ ϨⲈⲚⲔⲀⲤⲔⲤ ⲘⲚ ϨⲈⲚϪⲒⲤⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲚ ϨⲈⲚϢⲦⲞⲢⲦⲢ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲞⲚ ⲦⲀⲈⲒ ⲚⲦⲈ ⲠⲀⲚⲞⲨⲦⲈ ⲐⲂⲂⲒⲞⲒ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲦⲀⲢϨⲎⲂⲈ ⲚⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲀⲨⲢⲚⲞⲂⲈ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲤⲒⲀ ⲘⲚ ⲦⲠⲞⲢⲚⲈⲒⲀ ⲘⲚ ⲠⲤⲰⲰϤ ⲈⲚⲦⲀⲨⲀⲀϤ.