ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲚⲞⲨⲤ ⲈⲚⲈⲦⲈⲦⲚⲀⲀⲚⲈⲬⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨⲒ ⲘⲘⲚⲦⲀⲐⲎⲦ. ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ. ⲃ̅ ϮⲔⲰϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨⲔⲰϨ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲀⲒⲤⲂⲦⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲀⲢϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲤⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϮⲢϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ϪⲈ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲐⲈ ⲚⲦⲀ ⲠϨⲞϤ ⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨϨⲀ ϨⲚ ⲦⲈϤⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲒⲀ ⲚⲤⲈⲦⲀⲔⲞ ⲚϬⲒ ⲚⲈⲦⲚϨⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲘⲚ ⲠⲦⲂⲂⲞ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲚⲎⲦⲚ ⲚⲔⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲘⲠⲈⲚⲦⲀϢⲈⲞⲈⲒϢ ⲘⲘⲞϤ. ⲎⲦⲈⲦⲚⲀϪⲒ ⲔⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲈⲘⲠⲈⲦⲚϪⲒⲦϤ ⲎⲔⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲘⲠⲈⲦⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲒⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ. ⲉ̅ ϮⲘⲈⲈⲨⲈ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲘⲠⲒϢⲰⲰⲦ ⲚⲖⲀⲀⲨ ⲠⲀⲢⲀ ⲚⲚⲞϬ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ. ⲋ̅ ⲈϢϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨϨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲆⲈ ϨⲘ ⲠϢⲀϪⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲘ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲀⲚⲞⲨⲞⲚϨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ. ⲍ̅ ⲘⲎ ⲞⲨⲚⲞⲂⲈ ⲠⲈⲚⲦⲀⲒⲀⲀϤ ⲈⲀⲒⲐⲂⲂⲒⲞⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈϪⲒⲤⲈ. ϪⲈ ⲀⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚϪⲒⲚϪⲎ. ⲏ̅ ⲀⲒⲤⲨⲖⲀ ⲚϨⲈⲚⲔⲈⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲀⲒϪⲒ ⲘⲠⲀⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲈⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲑ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲒϢⲰⲰⲦ ⲈⲈⲒϨⲀⲦⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲈϨ ϨⲒⲤⲈ ⲈⲖⲀⲀⲨ ⲠⲀϢⲰⲰⲦ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲀⲨⲰ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲀⲒϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲦⲘϨⲢⲞϢ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϮⲚⲀϨⲀⲢⲈϨ. ⲓ̅ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲘⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϨⲎⲦ. ϪⲈ ⲘⲠⲈⲒϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲀⲰϪⲚ ⲀⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲖⲒⲘⲀ ⲚⲦⲀⲬⲀⲒⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲞⲨ ϪⲈ ϮⲘⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲀⲚ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲞⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϮⲈⲒⲢⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ϮⲚⲀⲀⲀϤ ⲞⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈϬⲰϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲀⲪⲞⲢⲘⲎ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲈϢⲀⲪⲞⲢⲘⲎ. ϪⲈ ⲈⲨⲈϨⲈ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲦϤ ⲚⲦⲈⲚϨⲈ ϨⲰⲰⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ϨⲈⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈ. ϨⲈⲚⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲚⲔⲢⲞϤ ⲚⲈ. ⲈⲨϪⲒϨⲢⲂ ϨⲰⲤ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨϢⲠⲎⲢⲈ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲚⲦⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϢⲀϤϪⲒϨⲢⲂ ϨⲰⲤ ⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲠⲞⲨⲞⲈⲒⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲞⲨⲚⲞϬ ⲀⲚ ϬⲈ ⲠⲈ. ⲈϢϪⲈ ⲚⲈϤⲔⲈⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ϪⲒϨⲢⲂ ϨⲰⲤ ⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈ ⲦⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲚⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲨϨⲀⲎ ⲚⲀϢⲰⲠⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲨϨⲂⲎⲨⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮⲚⲀϪⲞⲞⲤ ⲞⲚ ⲘⲠⲢⲦⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀⲐⲎⲦ. ⲈϢϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲀⲚ ϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϨⲰⲤ ⲀⲐⲎⲦ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲒⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲘ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲐⲎⲦ ϨⲘ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲠϢⲞⲨϢⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲨⲚ ϨⲀϨ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ϮⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ϨⲰ ⲘⲘⲞⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϨⲚⲎⲦⲚ ⲚⲚⲒⲀⲐⲎⲦ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲈⲚⲤⲀⲂⲈⲈⲨ. ⲕ̅ ⲦⲈⲦⲚⲀⲚⲈⲬⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦⲈⲜⲀⲠⲀⲦⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲘⲠⲈⲦⲔⲔⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚϨⲘϨⲀⲖ ⲘⲠⲈⲦⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲈⲦϪⲒ ⲘⲠⲈⲦϪⲒⲤⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲦϨⲒⲞⲨⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲦⲚϨⲞ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀⲞⲨⲤⲰϢ. ϨⲰⲤ ϨⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚϬⲂⲂⲈ. ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲦⲞⲖⲘⲀ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲐⲎⲦ ⲈⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϮⲚⲀⲦⲞⲖⲘⲀ ϨⲰ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲈⲚϨⲈⲂⲢⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀ ϨⲰ. ϨⲈⲚⲒⲤⲢⲀⲎⲖⲒⲦⲎⲤ ⲚⲈ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀ ϨⲰ. ⲠⲈⲤⲠⲈⲢⲘⲀ ⲚⲀⲂⲢⲀϨⲀⲘ ⲚⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ. ⲕ̅ⲅ̅ ϨⲈⲚⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲞⲤ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈ ⲈⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲘⲚⲦⲀⲐⲎⲦ ⲀⲚⲄ ⲞⲨⲀ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲒⲤⲈ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ⲈϨⲞⲨⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲎϢⲈ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲘⲞⲨ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲒϪⲒ ϨⲘⲈ ⲚⲤⲀϢ ϢⲀⲦⲚⲞⲨⲀ ⲚϮⲞⲨ ⲚⲤⲞⲠ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨϨⲒⲞⲨⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲚϬⲈⲢⲞⲞⲂ ⲚϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ ⲀⲨϨⲒⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲀⲠϪⲞⲒ ⲂⲰⲔ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚϢⲘⲦⲤⲰⲰⲠ ⲀⲒⲢⲞⲨϨⲞⲞⲨ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲨϢⲎ ϨⲘ ⲠⲚⲞⲨⲚ. ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲚ ϨⲈⲚϨⲒⲎ ⲘⲘⲞⲞϢⲈ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲚⲈⲒⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲚⲚⲤⲞⲞⲚⲈ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲀⲄⲈⲚⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲚⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲘⲠϪⲀⲈⲒⲈ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ⲚⲐⲀⲖⲀⲤⲤⲀ ϨⲚ ⲚⲔⲒⲚⲆⲨⲚⲞⲤ ϨⲚ ϨⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲚⲚⲞⲨϪ. ⲕ̅ⲍ̅ ϨⲚ ⲞⲨϨⲒⲤⲈ ⲘⲚ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ϨⲚ ϨⲈⲚⲞⲨϢⲎ ⲚⲢⲞⲈⲒⲤ ⲚϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ϨⲚ ⲞⲨϨⲔⲞ ⲘⲚ ⲞⲨⲈⲒⲂⲈ ϨⲚ ϨⲈⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲈⲚⲀϢⲰⲞⲨ ϨⲚ ⲞⲨϪⲀϤ ⲘⲚ ⲞⲨⲔⲰⲔⲀϨⲎⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲚⲈⲦϨⲒⲂⲞⲖ ⲚⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈϪⲰⲒ ⲘⲘⲎⲚⲈ ⲚⲢⲞⲞⲨϢ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲒⲘ ⲠⲈⲦϢⲰⲚⲈ ⲈⲚϮϢⲰⲚⲈ ⲀⲚ ⲚⲘⲘⲀϤ. ⲚⲒⲘ ⲠⲈϢⲀϤⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲘⲈⲈⲒϪⲈⲢⲞ. ⲗ̅ ⲈϢϪⲈ ϢϢⲈ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲈⲒⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲚ ⲚⲀⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲒⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲠⲈⲦⲤⲘⲀⲘⲀⲀⲦ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲚϮϪⲒϬⲞⲖ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ϪⲈ ϨⲢⲀⲒ ϨⲚ ⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ ⲀⲠϨⲈⲐⲚⲀⲢⲬⲎⲤ ⲚⲦⲈ ⲀⲢⲈⲦⲀ ⲠⲢⲢⲞ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲠⲞⲖⲒⲤ ⲚⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ ⲈϬⲞⲠⲦ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲞⲨϢⲞⲨϢⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲀⲢⲄⲀⲚⲎ. ⲀⲨⲬⲀⲖⲀ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲞⲂⲦ. ⲀⲒⲢⲂⲞⲖ ⲈⲚⲈϤϬⲒϪ.