ⲓ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϮⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲢⲀϢ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲔ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲠⲀⲒ ⲈⲒϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲘⲈⲚ ϮⲐⲂⲂⲒⲎⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲈⲈⲒⲦⲎⲔ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ⲃ̅ ϮⲤⲞⲠⲤ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲀϢⲰⲠⲈ ⲈⲒⲦⲎⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚϮϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ϨⲘ ⲠⲚⲀϨⲦⲈ ⲈϮⲘⲈⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲚⲦⲞⲖⲘⲀ ⲈϪⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ. ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲅ̅ ⲈⲚⲘⲞⲞϢⲈ ⲄⲀⲢ ϨⲚ ⲦⲤⲀⲢⲜ. ⲚⲚⲈⲚϨⲎⲔ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀⲤ ⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ⲚϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚⲘⲚⲦⲘⲀⲦⲞⲒ ⲚϨⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲈⲚϬⲞⲘ ⲚⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲨϢⲞⲞⲠ ⲈⲨϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲚⲈⲦⲦⲀϪⲢⲎⲨ ⲈⲚϢⲞⲢϢⲢ ⲚⲘⲘⲈⲈⲨⲈ. ⲉ̅ ⲀⲨⲰ ϪⲒⲤⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲦⲰⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲘⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲈⲚⲤⲰⲔ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲘⲚⲦⲤⲦⲘⲎⲦ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲋ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲚⲤⲂⲦⲰⲦ ⲈϪⲒ ⲘⲠⲈⲔⲂⲀ ⲘⲘⲚⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲘ ⲚⲒⲘ. ⲈⲤϢⲀⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲦⲚⲘⲚⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ. ⲍ̅ ϬⲰϢⲦ ⲈⲚⲈⲦⲘⲠⲈⲦⲚⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲈⲦⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲀⲚⲄ ⲠⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲈⲈⲨⲈ ⲞⲚ ⲈⲠⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦϤ ⲠⲀ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲰϤ ϨⲰⲰⲚ. ⲏ̅ ⲈⲈⲒϢⲀⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲚⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲦⲀⲀⲤ ⲈⲠⲈⲦⲚⲔⲰⲦ ⲀⲨⲰ ⲈⲠⲈⲦⲚϢⲞⲢϢⲢ ⲀⲚ. ⲚϮⲚⲀϪⲒ ϢⲒⲠⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲑ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲔϨⲈ ⲈⲢⲞⲤ ⲈϢϪⲈ ⲈⲒⲐⲢϢⲞ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ. ⲓ̅ ϪⲈ ⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲘⲈⲚ ⲠⲈϪⲀϤ ϨⲞⲢϢ ⲀⲨⲰ ⲤⲈϬⲘϬⲞⲘ ⲦⲠⲀⲢϨⲞⲨⲤⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ϬⲞⲞⲂ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϤϢⲀϪⲈ ⲤⲞϢϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲀⲒ ϬⲈ ⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲚⲞ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲘ ⲠⲈⲚϢⲀϪⲈ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲚϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲀⲚ. ⲀⲚϨⲈⲚⲦⲈⲈⲒⲘⲒⲚⲈ ⲞⲚ ⲈⲚϨⲀⲦⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϨⲘ ⲠϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲚⲦⲞⲖⲘⲀ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲔⲢⲒⲚⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲎⲈϢⲀϢⲚ ⲘⲚ ϨⲞⲒⲚⲈ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲞⲨⲀⲀⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨⲰⲠ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲈⲨϢⲰϢ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲈⲚⲤⲈⲚⲞⲒ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲒ. ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲒ ⲘⲠⲔⲀⲚⲰⲚ ⲈⲚⲦⲀ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲞϢϤ ⲚⲀⲚ ⲈⲦⲢⲈⲚⲠⲰϨ ϢⲀ ⲞⲨϢⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲀⲚⲢⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲠⲎϨ ⲀⲚ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲀⲚⲠⲞⲢϢⲚ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲚⲠⲰϨ ⲄⲀⲢ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲚⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲂⲞⲖ ⲘⲠϢⲒ ⲎϨⲚ ϨⲈⲚϨⲒⲤⲈ ⲈⲚⲚⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲈ ⲈⲨⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲤϢⲀⲚⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲦⲈⲦⲚⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲈⲦⲢⲈⲚⲀⲒⲀⲈⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲔⲀⲚⲰⲚ ⲈⲨϨⲞⲨⲞ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲦⲢⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲌⲈ ⲚⲚⲈⲦⲠⲒⲤⲀ ⲘⲘⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲔⲀⲚⲰⲚ ⲀⲚ ⲈⲘⲠⲰⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲈⲦⲢⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ⲚⲈⲦⲤⲂⲦⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲆⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϨⲘ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲦⲚⲀⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲠ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲀⲤⲨⲚϨⲒⲤⲦⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲈ.