ⲑ̅
ⲁ̅ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲦⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲈⲢⲞⲒ ⲠⲈ ⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ⲃ̅ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦⲚⲞⲨⲢⲞⲦ ⲠⲀⲒ ⲈϮϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲚ ⲘⲘⲀⲔⲈⲆⲰⲚ. ϪⲈ ⲀⲦⲀⲬⲀⲒⲀ ⲤⲂⲦⲰⲦⲤ ϪⲒⲚ ⲤⲚⲞⲨϤ. ⲀⲨⲰ ⲀⲠⲈⲦⲚⲔⲰϨ ⲦⲂⲤ ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ. ⲅ̅ ⲀⲒⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲚⲚⲈ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲰϪⲚ ⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲤⲀ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲦⲰⲦ. ⲇ̅ ⲘⲎⲠⲞⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲒ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲔⲈⲆⲰⲚ ⲚⲤⲈϨⲈ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲚⲦⲈⲦⲚⲤⲂⲦⲰⲦ ⲀⲚ. ⲚⲦⲚϪⲒϢⲒⲠⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲒⲦⲀϪⲢⲞ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲚϪⲞⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ . ⲉ̅ ⲀⲒⲞⲠϤ ϬⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲒⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲤⲈⲠⲤ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ϪⲈ ⲈⲨⲈϢⲢⲠⲈⲒ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲚⲤⲈϢⲢⲠⲤⲞⲂⲦⲈ ⲘⲠⲈⲦⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲈⲢⲎⲦ ⲘⲘⲞϤ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ. ⲈⲦⲢⲈϤϢⲰⲠⲈ ⲈϤⲤⲂⲦⲰⲦ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ϨⲰⲤ ⲤⲘⲞⲨ ⲀⲨⲰ ϨⲰⲤ ϪⲒ ⲚϬⲞⲚⲤ ⲀⲚ. ⲋ̅ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲠⲈⲦϪⲞ ϨⲚ ⲞⲨϮⲤⲞ ⲈϤⲚⲀⲰϨⲤ ⲞⲚ ϨⲚ ⲞⲨϮⲤⲞ. ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲦϪⲞ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈϤⲚⲀⲰϨⲤ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲍ̅ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲞⲨⲀ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲦⲞϢϤ ϨⲘ ⲠⲈϤϨⲎⲦ ϨⲚ ⲞⲨⲖⲨⲠⲎ ⲀⲚ ⲎϨⲚ ⲞⲨϨⲦⲞⲢ. ⲞⲨⲢⲈϤϮ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲢⲞⲞⲨⲦ ⲠⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ. ⲏ̅ ⲞⲨⲚ ϬⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲀϢⲈ ϨⲘⲞⲦ ⲚⲒⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲚⲒⲘ ⲈⲨⲚⲦⲎⲦⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲦⲚⲢⲰϢⲈ ⲦⲎⲢϤ. ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲑ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲀϤϪⲰⲰⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀϤϮ ⲚⲚϨⲎⲔⲈ. ⲦⲈϤⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ ϢⲞⲞⲠ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ ⲠⲈⲦϮ ⲆⲈ ⲘⲠⲈϬⲢⲞϬ ⲘⲠⲈⲦϪⲞ ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲈⲒⲔ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ ϤⲚⲀϮ ⲀⲨⲰ ⲚϤⲦⲀϢⲞ ⲘⲠⲈⲦⲚϪⲞ ⲚϤⲀⲨⲜⲀⲚⲈ ⲚⲚⲄⲈⲚⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚⲢⲘⲘⲀⲞ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲒⲘ. ⲦⲀⲒ ⲈⲦⲢϨⲰⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲚ ⲈⲨϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈⲒϢⲘϢⲈ ⲚⲈⲤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ ⲈⲤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϬⲢⲰϨ ⲚⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲤⲢⲠⲔⲈⲢϨⲞⲞⲨ ϨⲒⲦⲚ ϨⲀϨ ⲚϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲤ ⲚⲦⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲚⲦⲈⲈⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲚϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈϪⲚ ⲐⲨⲠⲞⲦⲀⲄⲎ ⲚⲦⲈⲦⲚ ϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲞⲨ. ⲘⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲚ ⲠⲈⲨⲤⲞⲠⲤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲈⲨⲞⲨⲈ ϢⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲤ ⲈϪⲚ ⲦⲎⲨⲦⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈϪⲚ ⲦⲈϤⲆⲰⲢⲈⲀ ⲈⲦⲈⲚⲦⲚⲚⲀϢϪⲞⲞⲤ ⲀⲚ.