ⲏ̅
ⲁ̅ ⲦⲚⲦⲀⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲚ ⲚⲈⲤⲚⲎⲨ ⲈⲦⲈⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲦⲀⲀⲤ ϨⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ⲃ̅ ϪⲈ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲚⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ⲀⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈⲨⲢⲀϢⲈ ⲘⲚ ⲦⲈⲨⲘⲚⲦϨⲎⲔⲈ ⲈⲦⲚⲀϢⲰⲤ ⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲦⲘⲚⲦⲢⲘⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲨⲘⲚⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ. ⲅ̅ ϪⲈ ϮⲢⲘⲚⲦⲢⲈ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀⲦⲈⲨϬⲞⲘ. ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲢⲀⲦⲈⲨϬⲞⲘ ϨⲀ ⲠⲈⲨϨⲦⲞⲢ ⲞⲨⲀⲀⲦⲞⲨ. ⲇ̅ ⲈⲨⲤⲞⲠⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲞⲠⲤ ⲈϪⲒ ⲚⲦⲈⲨⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲚ ⲦⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲒⲀ ⲚⲦⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲦϪⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲚⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ. ⲉ̅ ⲈⲚⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲚϨⲈⲖⲠⲒⲌⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲦⲀⲀⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲞⲨⲰϢ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲋ̅ ⲈⲦⲢⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲔⲀⲖⲈⲒ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀϤⲀⲢⲬⲒ ϪⲒⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲈⲒϨⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲒⲔⲈⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲈ ⲈⲦⲈⲦⲚⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ϨⲚ ⲦⲠⲒⲤⲦⲒⲤ ⲘⲚ ⲠϢⲀϪⲈ ⲘⲚ ⲠⲤⲞⲞⲨⲚ ⲘⲚ ⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲒⲘ ⲀⲨⲰ ⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϢⲞⲞⲠ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϨⲚ ⲦⲈⲒⲔⲈⲬⲀⲢⲒⲤ. ⲏ̅ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲈϨⲤⲀϨⲚⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲦⲈⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚϨⲈⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲈⲒⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ϨⲰⲦⲦⲎⲨⲦⲚ ⲚⲦⲘⲚⲦϨⲀⲔ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲚⲈⲒⲘⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲬⲀⲢⲒⲤ ⲘⲠⲈⲚϪⲞⲈⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲀϤⲢϨⲎⲔⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲨⲢⲘⲘⲀⲞ ⲠⲈ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲦ ⲦⲎⲨⲦⲚ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲢⲢⲘⲘⲀⲞ ϨⲚ ⲦⲘⲚⲦϨⲎⲔⲈ ⲘⲠⲈⲦⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ ϮϮ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲎⲦⲚ ⲘⲠⲀⲒ ⲠⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲔⲈⲞⲨⲰϢ ⲀⲦⲈⲦⲚⲀⲢⲬⲒ ⲘⲘⲞϤ ϪⲒⲚ ⲤⲚⲞⲨϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϪⲈ ⲔⲠⲔⲈⲈⲒⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞⲦ ⲘⲠⲞⲨⲰϢ. ⲦⲀⲒ ⲦⲈ ⲐⲈ ⲘⲠⲔⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲎⲦⲚϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϢϪⲈ ⲠⲞⲨⲢⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲔⲎ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲚⲦⲀϤⲤϤ. ϤϢⲎⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲘⲚⲦⲀϤⲤϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ϢⲰⲠⲈ ⲚϨⲞⲒⲚⲈ. ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲐⲖⲒⲮⲒⲤ ϢⲰⲠⲈ ⲚⲎⲦⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ϨⲚ ⲞⲨϢⲰϢ ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲞⲨⲞⲈⲒϢ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚϨⲞⲨⲞ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠϢⲰⲰⲦ ⲚⲚⲎ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲰϤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲎ ϢⲰⲠⲈ ⲈⲠⲈⲦⲚϢⲰⲰⲦ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨϢⲰϢ ϢⲰⲠⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲦⲤⲎϨ ϪⲈ ⲠⲀ ⲠϨⲞⲨⲞ ⲘⲠϤⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲨⲰ ⲠⲀ ⲠⲔⲞⲨⲒ ⲘⲠϤⲤⲂⲞⲔ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲈϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϢⲎⲠ ⲠⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚϮⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ ϨⲘ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲤⲞⲠⲤ ⲘⲈⲚ ⲀϤϪⲒⲦϤ. ⲈϤⲞ ⲆⲈ ⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲒⲞⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲰⲦⲚ ⲈϨⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀϤ ⲘⲠⲤⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲈ ⲠⲈϤⲦⲀⲈⲒⲞ ϢⲞⲞⲠ ϨⲘ ⲠⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲢⲠⲔⲈⲚⲈϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲚ ⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲢⲈϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲘⲘⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲚ ⲚⲚⲀϨⲢⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲚ ⲠⲈⲚⲞⲨⲢⲞⲦ. ⲕ̅ ⲈⲚⲤⲒϨⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈ ⲞⲨⲀ ⲦⲈϬⲞⲨⲦⲰⲖⲘ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲘ ⲠⲈⲈⲒⲦⲀϪⲢⲞ ⲈⲦⲞⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲚϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲢⲞⲞⲨϢ ⲚϨⲈⲚⲠⲈⲦⲚⲀⲚⲞⲨⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲘⲘⲀⲦⲈ ⲀⲚ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲔⲈⲢⲰⲘⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲦⲚⲚⲞⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲈⲚⲔⲈⲤⲞⲚ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲚ ϨⲀϨ ⲚⲤⲞⲠ ⲈⲨⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲒⲞⲤ ⲠⲈ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨ ⲈⲤⲠⲞⲨⲆⲀⲒⲞⲤ. ϨⲚ ⲞⲨⲚⲀϨⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲒⲦⲈ ϨⲀ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠⲀⲔⲞⲒⲚⲰⲚⲞⲤ ⲠⲈ. ⲀⲨⲰ ⲚϢⲂⲢⲢϨⲰⲂ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲚ ⲈⲒⲦⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲨ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲞⲨⲰⲚϨ ϬⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲚⲈⲒⲢⲈ ⲘⲘⲞϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲚ. ⲞⲨⲞⲚϨⲞⲨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.